Nainen kädessään kysymysmerkki

Myytinmurtajat kumoaa hyvän tekemisen esteenä olevat väärät luulot

Lahjoittamisen ja järjestötyön maailma on täynnä vääriä luuloja, jotka estävät meitä tekemästä hyvää. Lahjoittamon myytinmurtajat-artikkelisarja kumoaa hyvän tekemisen esteenä olevat harhakäsitykset. Sarjan tarjoaa Lahjoittamo yhdessä useiden hyväntekeväisyyden ja järjestöjen parissa työskentelevien tahojen kanssa.

Lahjoittamo on hyvänvälitystoimisto, jonka tavoitteena on muuttaa lahjoittamisen kulttuuria positiivisempaan ja avoimempaan suuntaan sekä tehdä hyvän tekemisestä luonnollinen osa meidän kaikkien elämää. Me Lahjoittamossa uskomme, että hyvinvointi kuuluu kaikille ja hyvä ansaitsee välittämistä.

Elämän tarkoitus ja hyvän tekeminen

Filosofi Frank Martela pohtii kirjoissaan elämän tarkoitusta ja merkityksellisyyttä. Jatkuvan onnellisuuden etsimisen sijaan hän kehottaa tekemään itsestään merkityksellisen muille, koska sillä tavoin auttaja auttaa samalla myös itseään. Martela mainitsee kirjassaan Elämän tarkoitus ihmisen tärkeimpinä psykologisina perustarpeina omaehtoisuuden, kyvykkyyden ja läheisyyden, jotka ovat professoreiden Edward Decin ja Richard Ryanin kehittämästä itseohjautuvuusteoriasta. Martela haluaa lisätä teoriaan myös hyväntahtoisuuden. Useat tutkimuksetkin osoittavat, että hyvän tekeminen sopivassa määrin vahvistaa omaa hyvinvointia ja lisää onnellisuutta. Asiaa on selvitetty mm. Vancouverin yliopistossa: Is spending money on others good for your heart?, Martelan omassa tutkimuksessa sekä monissa muissa eri puolilla maailmaa tehdyissä vastaavissa tutkimuksissa.

Lahjoittamisen kulttuuri

Kulttuurin muuttaminen maassa, jossa jo Eino Leinon runossakin onni on neuvottu kätkemään eikä hyvän tekemisestä puhuta ääneen, on valtava haaste. Siihen ei Lahjoittamo yksin pysty. Niinpä haluamme haastaa mukaan talkoisiin myös sinut, järjestöt, yritykset, yhteisöt, päättäjät, julkisuuden henkilöt, kaikki joiden sydäntä lähellä on oma ja muiden hyvinvointi sekä hyvän tekeminen. On aika tyrmätä myytit, jotka estävät meitä tekemästä hyvää. Nostetaan kissa pöydälle, puhutaan asioista avoimesti ja rehellisesti. Tunnistetaan haasteet ja löydetään niihin ratkaisut. Ollaan ylpeitä muiden auttamisesta. Yhdessä, sillä siellä missä on hyvää tahtoa ja tekoja, on myös toivoa.

Lahjoittamon myytinmurtajat

Myytinmurtajat-artikkelisarja pysäyttää pohtimaan lahjoittamiseen liittyviä uskomuksia. Se kyseenalaistaa ajattelutapoja, luuloja ja väitteitä, joihin hyvän tekemisen maailmassa törmää. Sen tarkoitus on kertoa faktoja ja herättää avointa keskustelua sekä tunteita. Ennen kaikkea se on lähtölaukaus uudelle ajalle, jossa lahjoittaminen ja hyvän tekeminen on arkipäivää. Ajalle jossa uskallamme ja haluamme jakaa kokemuksemme lahjoittamisesta ilman tuomitsemista, arvostelua ja syyllistämistä.

Suurten ideoiden luojia on kautta historian pidetty aluksi hulluina, kunnes kokemus on näyttänyt, että hulluuden taustalla onkin ollut valtavaa neroutta ja suurta rohkeutta. Me Lahjoittamossa uskomme olevamme parhaillaan tuolla tiellä. Olemme kerääntyneet yhteiselle leirinuotiolle samanhenkisten kanssa ja kutsumme sinut mukaan matkalle kohti hyvinvointia. Seuraa artikkelisarjaamme Lahjoittamon verkkosivuilla ja somessa ja osallistu keskusteluun, niin murramme lahjoittamisen ja siitä avoimesti puhumisen esteenä olevat myytit. Tehdään yhdessä hyvää, sillä hyvä ansaitsee välittämistä!

Lue myyttiartikkelit!

Myytti 1: Hyvinvointivaltiossa ei tarvita järjestötoimintaa

Myytti 2: Saavutetaanko lahjoittamisen avulla todellisia muutoksia ja menevätkö lahjoitukset ylipäätään perille asti?

Myytti 3: Lahjoittaminen on oman paremmuuden korostamista

Myytti 4: Kaikki eivät ansaitse tulla autetuksi

Myytti 5: Maksan jo veroja eli hyvinvointivaltio hoitaa

Myytti 6: Lahjoittamo on välistävetäjä

Rahoittajat ovat kiinnostuneita vain isoista järjestöistä. Myytti vai totuus?

Yritykset tavoittelevat vaikeina aikoina omaa etuaan. Onko näin?

Myytinmurtajat pureutui harhaluuloihin

Tutustu Lahjoittamoon!