Osaamisen lahjoittaminen yritykseltä järjestölle

Osaamisen lahjoittaminen yritykseltä järjestölle

Osaamisen lahjoittaminen yritykseltä järjestölle on melko uusi, huonosti tunnettu ja vähän hyödynnetty lahjoittamisen muoto. Osaamisen lahjoittamisella tarkoitetaan ammattiin tai muuhun osaamiseen perustuvaa asiantuntijuuden lahjoittamista järjestölle tai sen kohderyhmälle yksityishenkilönä tai yrityksen työntekijänä.

Yrityksen ydinosaaminen määrittelee osaamisen lahjoittamisen sisällön. Järjestöissä on usein hyvin rajalliset resurssit toteuttaa esimerkiksi verkkosivu-uudistuksia tai isoja kampanjoita. Apua ja asiantuntijuutta saatetaan kaivata myös laki- ja IT-asioissa, strategiatyössä tai vaikka viestinnän ja markkinoinnin saralla. Monesti taustalla tehtävät työt ovat hyvinkin samankaltaisia oli sitten kyseessä yritys tai järjestö.

Osaamisen lahjoittamisella on aina jokin sanoma

Yritykset ovat yhä halukkaampia tekemään ei-rahallisia lahjoituksia järjestöille. Yksi syy lahjoittamiseen on, että myös yritysten asiakkaat ja muut sidosryhmät kokevat tätä kautta olevansa osa hyvän tekemistä, osa jotain suurempaa, joka muuttaa maailmaa. Yritykset käyttävät lahjoituksia brändinsä tukena ja jopa strategisena työkaluna. Moni yritys ei pysty lahjoittamaan rahaa, joten osaamisen lahjoittaminen on vaihtoehtoinen tapa tehdä hyvää, ja saattaa viestinnällisesti ja markkinoinnillisesti ajatellen olla jopa näkyvämpi ja siten kannattavampi tapa lahjoittaa. Mitä suurempi yritys on, sen suurempi sosiaalisen vastuullisuuden ja takaisin antamisen mentaliteetti siellä monesti vallitsee.

Osaamisen lahjoittaminen merkityksellisenä kokemuksena

Hyvän tekeminen on ihmiselle luontaista ja jopa yksi perustarpeista. Ihmiset haluavatkin tehdä itselleen merkityksellisiä asioita, mutta usein mukavuudenhalu tai tietämättömyys mahdollisuuksista estävät etsimästä itselle sopivia tapoja tehdä hyvää. 

Potentiaalisille osaamisen lahjoittajille kannattaa viestiä, mitä positiivista ja merkityksellistä he voivat saavuttaa elämäänsä lahjoittamisen avulla. Osaamisen lahjoittamista voi myös markkinoida ainutlaatuisena kokemuksena ja mahdollisuutena päästä osalliseksi järjestön uniikista toimintaympäristöstä. Toiminnassa mukana oleminen mahdollistaa samanhenkisiin ihmisiin tutustumisen ja oman perspektiivin sekä osaamisen laajentamisen. Osaamisen lahjoittaminen mahdollistaa myös oman osaamisen arvostuksen kasvun. Avunpyynnössä kannattaakin korostaa, että lahjoittajalla on mahdollisuus vaikuttaa myönteisesti järjestön toiminnan piirissä olevien ihmisten elämään. Eikä kannata unohtaa, että osaamisen lahjoittaminen on erittäin hyvä tapa lisätä yrityksen panosta yhteiskuntavastuullisuuteen.

Kauppalehden haastattelussa Goodwill ry:n Otso Saarikoski kertoo, mitä osaamisen lahjoittamisessa kannattaa ottaa huomioon.

Opas osaamisen lahjoittamiseen yritykseltä järjestölle

Goodwill ry:n Lahjoittamo-hankkeen aikana syntyi opas, jonka tarkoituksena on auttaa osaamisen lahjoittamiseen osallistuvia osapuolia järjestämään toiminnan mahdollisimman tehokkaasti ja saumattomasti. Hankkeen aikana osaamisen lahjoittamiseen liittyviä kysymyksiä on kartoitettu esimerkiksi useiden opinnäytetöiden avulla. Oppaan tavoitteena on esitellä osaamisen lahjoittamisen hyvät käytännöt sekä osaamistaan lahjoittavalle yritykselle että lahjoituksen vastaanottavalle järjestölle.

Oppaassa käydään läpi olennaiset termit, jotka helpottavat kokonaisuuden ymmärtämistä. Se pureutuu myös siihen, miten osaamisen lahjoittaminen perustuu lahjoittajan sisäiseen motivaatioon ja miten se voi tuottaa tälle merkityksellisyyden kokemuksen.

Oppaaseen on listattu kaikille osapuolille olennaiset osaamisen lahjoittamiseen liittyvät yleiset ohjeet ja hyvät käytännöt sekä järjestöjen että yritysten näkökulmasta. Jotta osaamisen lahjoittaminen hyödyttäisi molempia osapuolia mahdollisimman paljon ja ne välttäisivät mahdolliset tähän liittyvät sudenkuopat, on tärkeää, että osapuolten odotukset ovat lahjoitukseen liittyen linjassa. Kun sekä lahjoittajan että sen vastaanottajan odotukset kohtaavat, vältetään suurin osa mielipahaan tai epäonnistumiseen johtavista tilanteista.

Kiinnostuitko asiasta? Lue ja lataa itsellesi opas osaamisen lahjoittamiseen yritykseltä järjestölle. Lähde rohkeasti tutustumaan hyvän tekemisen mielenkiintoiseen maailmaan.

Tiedätkö jo, mikä Lahjoittamo on?