Vanha mies ja poika halaavat

Lahjoittamon käyttöehdot

 • Lahjoittamon toiminta perustuu lahjoituskohteina olevien järjestöjen hakemiin ja saamiin rahankeräyslupiin. Lahjoitus kohdentuu Lahjoittamon kautta suoraan lahjoittajan toivomalle järjestölle eli SOSTE ei hyödy Lahjoittamon kautta tehdyistä lahjoituksista.
 • Lahjoittamo sitoutuu säilyttämään palvelun tietoturvallisena ja käsittelemään lahjoittajien henkilötietoja Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen ja Suomen tietosuojalain edellyttämällä tavalla. Henkilötietojen käsittelyn periaatteet kuvataan Lahjoittaman tietosuojaselosteessa.
 • SOSTE ja järjestöt toimivat kukin rekisterinpitäjinä keräämiensä henkilötietojen suhteen. Lahjoittajat voivat kohdistaa tietosuoja-asetuksen mukaiset pyyntönsä sille järjestölle, jolle lahjoituskin on kohdistettu.
 • Lahjoittamo ei vastaa lahjoittajan palveluun antamien tietojen oikeellisuudesta.
 • Lahjoittamo ei takaa palvelun häiriötöntä toimintaa. Esimerkiksi käyttäjien yhtäaikaiset yhteydenotot tai palvelunestohyökkäykset voivat ruuhkauttaa palvelua ja vaikuttaa sen käytettävyyteen.
 • Lahjoittamo ei vastaa tietoverkosta tai muualta tulevasta lahjoittajan tietojärjestelmiin ja laitteisiin kohdistuvasta häirinnästä, luvattomasta käytöstä tai näihin rinnastettavasta toiminnasta.
 • SOSTElla on oikeus tilapäisesti sulkea Lahjoittamo tai sen osa, jos se on tarpeellista. Kaikki mahdolliset keskeytykset pyritään tekemään siten, että keskeytys jää mahdollisimman lyhytaikaiseksi ja siitä aiheutuu käyttäjälle mahdollisimman vähän haittaa.
 • SOSTElla on oikeus muuttaa Lahjoittamon tarjontaa, sisältöjä ja hinnoittelua.
 • Asiakkaalla ei ole ilman tekijän, oikeudenhaltijan tai SOSTEn nimenomaista kirjallista lupaa oikeutta kopioida tai muuten hyödyntää Lahjoittamosta saamaansa aineistoa.
 • SOSTElla on oikeus luovuttaa kaikki välttämättömät Lahjoittamon käyttäjää koskevat tiedot viranomaisille virallista pyyntöä vastaan, mikäli kyseinen taho on siihen oikeutettu.
 • Lahjoittamon kautta tehdyt maksutoimeksiannot ovat sitovia. SOSTElla tai järjestöllä, jolle lahjoitus on kohdennettu, ei ole velvollisuutta palauttaa Lahjoittamon kautta tulleita lahjoituksia. Jos lahjoittaja toivoo tekemänsä lahjoituksen palauttamista, tulee hänen olla yhteydessä lahjoituksen vastaanottaneeseen järjestöön.
 • Lahjoittaja sitoutuu käyttämään SOSTEn Lahjoittamoa näissä käyttöehdoissa mainituin ehdoin. Lahjoittamon teknisestä toteutuksesta vastaa Into-Digital Oy.