Vanha mies ja poika halaavat

Tietosuojaseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU 2016/679) luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta.

Rekisterinpitäjä

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
y-tunnus: 2408739-0
Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki
(jäljempänä SOSTE)

Tietosuojasta vastaava yhteyshenkilö

Kirsi Väätämöinen, tietosuoja@soste.fi, puh. 040 839 7913

Käsiteltävät henkilötiedot

Käsiteltävät henkilötiedot koskevat lahjoittajan nimeä, sähköpostiosoitetta, postinumeroa, lahjoitustietoja sekä lahjoitushistoriaa. Lisäksi keräämme evästetietoja.

Tietojen käsittelyn oikeudellinen peruste

Tietojen käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6. artiklan mukaiseen rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, lahjoittajan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseen sekä henkilö- ja yhteystietojen sekä lahjoitustietojen osalta suostumukseen. Suostumuksen voi peruuttaa koska vain lähettämällä pyynnön SOSTEn tietosuojasta vastaavalle yhteyshenkilölle.

Tietojen käsittelyn käyttötarkoitus

Tietoja käsitellään Lahjoittamon kautta tehtyjen lahjoitusten kohdentamiseksi lahjoittajan toivomaan kohteeseen. 

Tietojen säilytysaika ja säilytysajan määrittelyperuste

Tietoja säilytetään 5 vuotta viimeisimmästä lahjoituksesta, minkä jälkeen lahjoittajan tiedot anonymisoidaan. 

Mistä tiedot on saatu

Tiedot saadaan suoraan rekisteröidyltä lahjoituksen yhteydessä. Lahjoitus tapahtuu täyttämällä lahjoitusta varten vaadittavat tiedot Lahjoittamon verkkosivuilla oleviin lomakkeisiin.

Rekisteröityjen oikeudet saada tietoa tietojensa käsittelystä, oikeus peruuttaa suostumus tietojen käsittelylle ja oikeus tehdä valitus valvovalle viranomaiselle

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen 15-20 artiklan mukaiset oikeudet päästä käsiksi hänestä kerättyihin tietoihin. 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa tietojen käsittelyyn. Suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa. Peruutuspyynnön voi tehdä tietosuoja@soste.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksessa mainituin ehdoin oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja saada jäljennös tiedoista. Rekisteröidyllä on myös tietosuoja-asetuksessa mainituin ehdoin oikeus tietojensa poistamiseen tai korjaamiseen. 

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksessa mainituin ehdoin oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä ja kieltää rekisterinpitäjää julkaisemasta häntä koskevia tietoja.
Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot. Tarvittaessa rekisterinpitäjä kysyy lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi. Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus tietojensa käsittelystä Tietosuojavaltuutetun toimistoon (www.tietosuoja.fi)

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle tai kolmannelle osapuolelle

Tietoja käsitellään pääasiallisesti EU:n alueella, mutta osassa käyttämistämme palveluista tietoja voidaan käsitellä myös EU:n ja ETA:n ulkopuolella. Näissä tarkoituksissa käytämme vain sellaisia palveluita (Salesforce, ActiveCampaign, Paytrail), jotka noudattavat Euroopan unionin edellyttämiä tietosuojasäädöksiä ja jotka pystyvät täyttämään Euroopan unionin tietosuoja-asetuksessa säädetyt vaatimukset henkilötietojen turvalliselle käsittelylle myös EU- ja ETA-alueiden ulkopuolella. 

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille Lahjoittamon toimesta. Rekisteröityjen tiedot näkyvät ulkopuolisen maksupalveluntarjoaja Paytrailin ekstranetissä järjestöille, joille rekisteröity on tehnyt lahjoituksen Lahjoittamon kautta. Näiden tietojen hyödyntäminen kolmansilta osapuolilta on kuitenkin kielletty Lahjoittamon käyttöehtosopimuksessa. Tutustu Paytrailin tietosuojaselosteisiin.

Tieto automatisoidusta profiloinnista ja siihen perustuvasta päätöksenteosta

Rekisteröidyistä kerättyjen tietojen pohjalta ei tehdä automaattiseen profilointiin perustuvaa päätöksentekoa.

Tiedot organisatorisista ja teknisistä toimista tietojen käsittelyn suojaamiseksi

Organisaatio käsittelee lahjoittajan tietoja noudattaen huolellisuutta ja sisäisiä tietoturvaohjeistuksia. Organisaatio huolehtii salasanojen sekä järjestelmien käyttöoikeuksien säännöllisestä päivittämisestä sekä henkilökunta on perehdytetty tietosuojaa koskevien säännösten osalta.

Evästeet

Lahjoittamo hyödyntää evästeitä (cookies). Käyttämällä sivustojamme hyväksyt evästeiden käytön. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka tietokone, puhelin tai tabletti tallentaa verkkosivuston käyttäjän laitteelle. Evästetietojen hyödyntäminen edellyttää palvelussa uudelle käyttäjälle näytettävän evästeviestin mukaisesti sitä, että käyttäjä on hyväksynyt evästeet käyttämällä verkkopalveluamme. Evästeiden käyttäminen on yleinen käytäntö useimmissa verkkosivustoissa. Evästeitä hyödynnetään muun muassa verkkosivujen käyttökokemuksen parantamiseen ja tilastotietojen keräämiseen verkkosivujemme käytöstä ja mainonnan tehokkuuden mittaamiseen. Sinulla on mahdollisuus estää evästeiden käyttö kokonaan muuttamalla käyttämäsi laitteen selaimen asetuksia.

Henkilötietojen käsittely palautteen antamisen yhteydessä

Palautetta antaessa käsittelemme rekisteröidyn henkilötiedoista sähköpostiosoitetta ja nimeä. Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on palautteeseen vastaaminen ja säilytämme henkilötietoja niin kauan, että olemme vastanneet annettuun palautteeseen. Tämän jälkeen tiedot anonymisoidaan.