Lahjoita

Minimilahjoitus {{ minimum }}€

Lahjoita

{{ cartmessage.amount }}€ kohteelle "{{ cartmessage.fund }}" lisätty lahjoituslippaaseen.

Siirry maksamaan

Lahjoitus valtakunnallisen Icehearts-toiminnan tueksi

Suomen Icehearts ry

Voimassa

toistaiseksi

Icehearts on ehkäisevää lastensuojelutyötä haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten psykososiaalisen hyvinvoinnin tukemiseksi. Icehearts-joukkueiden toiminta koostuu mm. seuraavista toimintaelementeistä; koulutyöstä, perhe- ja verkostotyöstä, tarveharkintaisesta ja kohdennetusta yksilötyöstä sekä harrastus- ja leiritoiminnasta. Rahankeräyksellä kerättäviä varoja ja lahjoituksia käytetään valtakunnallisesti Icehearts-joukkueiden harrastustoiminnan kuluihin sekä retki- ja leirikuluihin.

Tavoitteemme

Tavoitteena on, että pitkäkestoisen ja kokonaisvaltaisen Icehearts toiminnan ja yhdessä kokemisen ja oppimisen kautta lapsista kasvaa vastuuntuntoisia, hyvinvointia ympärilleen tuottavia nuoria aikuisia. Liikunnan rooli toiminnassa on koolle kutsuva ja väline sosiaaliseen ja kasvatukselliseen työhön.

Rahankeräyksen tavoitteena on tarjota harrastus-, retki- ja leiritoimintojen kautta elämyksiä sekä ilon, osallisuuden ja merkityksellisyyden kokemuksia.

Mihin lahjoittajan euro menee

Rahankeräyksellä kerättäviä varoja ja lahjoituksia käytetään valtakunnallisesti kaikkien Icehearts-joukkueiden harrastustoiminnan kuluihin, tila- ja harrastuspaikkamaksuihin, iltapäivätoiminnan ja ryhmätoiminnan kuluihin, retkikuluihin sekä leirikuluihin. Saatujen varojen käyttö raportoidaan vuosittain poliisihallitukselle rahankeräyksen vuosi-ilmoituksella. Varoja käytetään suunnitelmallisesti ja tarveharkintaisesti sekä rahankeräysluvan mukaisesti Icehearts-toiminnan tueksi valtakunnallisesti.