Lahjoita

Minimilahjoitus {{ minimum }}€

Lahjoita

{{ cartmessage.amount }}€ kohteelle "{{ cartmessage.fund }}" lisätty lahjoituslippaaseen.

Siirry maksamaan

Nuorelle luotettava aikuinen itsenäisen elämän aloittamiseen

Tukenasi

Lahjoitettu

120€

Voimassa

toistaiseksi

Nuori ei aikuistu yhdessä yössä! Itsenäistymisvaihe on muutosten aikaa, jolloin nuori on yleensä joko muuttamassa tai hiljattain muuttanut ensimmäistä kertaa omaan asuntoon. Esimerkiksi kodinhoitoon liittyvät monenlaiset askareet, rahankäytön suunnittelu ja virallisten asioiden hoitaminen eivät suinkaan ole kaikille itsestään selvyyksiä. Nuorten tuetun asumisen TUAS-toiminta tarjoaa nuorelle luotettavan aikuisen, jonka kanssa voi lähteä kerryttämään omia valmiuksiaan.

Keräyksen tavoitteet

Tavoitteena on tukea itsenäistyviä nuoria selviytymään arkielämän haasteissa ja ehkäistä vakavien ongelmien syntymistä. Tavoitteet asetetaan yksilöllisesti yhdessä nuoren kanssa. Työntekijä voi auttaa esimerkiksi virallisten asioiden hoidossa tai asunnon hankinnassa. Oman vapaaehtoisen tukihenkilön kanssa nuori voi harjoitella kodinhoitoon liittyviä asioita, päivärytmin ylläpitämistä, rahankäytön suunnittelua ja sosiaalisissa tilanteissa toimimista tai keskustella mieltä painavista asioista.

Mihin lahjoittajan euro menee

Vuosittain TUAS-toiminta tukee keskimäärin 60 nuorta. Vapaaehtoisia tukihenkilöitä on vuosittain aktiivisesti keskimäärin 50, ja uusia vapaaehtoisia koulutetaan vähintään kaksi kertaa vuodessa. Koska kyseessä on vaativa vapaaehtoistehtävä, järjestetään tukihenkilöille säännöllisesti mm. toiminnanohjausta ja jatkokoulutuksia. Lisäksi järjestetään yhteistä virkistystoimintaa nuorille ja heidän tukihenkilöilleen. Tuloksia vuodelta 2020: Kaikki nuoret kokivat hyötyneensä tukihenkilön ja TUAS-toiminnan tarjoamasta tuesta. Lisäksi kaikki nuoret kokivat itsenäistymistaitojensa parantuneen tukisuhteen aikana. Yleisarvosanaksi TUAS-toiminnalle nuoret antoivat 4,7 (asteikolla 1–5). Kaikki tuen piirissä olleet nuoret kykenivät pääsääntöisesti asumaan itsenäisesti eikä ongelmien kasaantumista asumisen suhteen ole päässyt syntymään. Myös vapaaehtoiset tukihenkilöt kokivat TUAS-toiminnan merkityksellisenä. Vapaaehtoisten antama yleisarvosana TUAS-toiminnalle oli 4,8 (asteikolla 1–5).

Tarinoita toiminnasta

Mulla on ollut kokemus, että apua luvataan joskus eikä sitä saa. Täällä asiat tapahtuu kun pyytää. Täällä keskitytään ongelmaan ja toimitaan – ettei käy niin että seuraa suurempia ongelmia.

Bart 19v.

Mulla oli illuusio, että asun yksin ja osaan. Oli tärkeä ymmärtää ettei tarvitse yrittää yksin. Jos en osaa, kysyn ja opettelen. Mutta ellei ole ihmistä jolta kysyä, niin vaikeaa se on.

Lotta 19v.

Lahjoita

Minimilahjoitus {{ minimum }}€

Lahjoita

{{ cartmessage.amount }}€ kohteelle "{{ cartmessage.fund }}" lisätty lahjoituslippaaseen.

Siirry maksamaan