Äidit irti synnytysmasennuksesta Äimä

aima.fi

Toiminta-alue

Koko Suomi

Perustettu

1998

Kokoluokka

Pieni

Äidit irti synnytysmasennuksesta Äimä

Äimä ry auttaa vertaistuen ja tiedottamisen keinoin niin jo odotusaikana kuin synnytyksen jälkeen masennukseen tai vauva-ajan psykooseihin sairastuneita äitejä ja heidän läheisiään. Synnytyksen jälkeiseen masennukseen sairastuu Suomessa noin 9-16% äideistä eli noin joka kymmenes synnyttäneestä naisesta. Vuositasolla tämä tarkoittaa noin 5000 pienen vauvan äitiä. Äimä neuvoo ja auttaa avun luo, tukee vertaistuella hoidon ohessa. Suurin osa äideistä toipuu täysin kun saa riittävästi apua ajoissa.

Keskeiset toimintamuodot

Vertaistukiryhmät eri puolilla maata, vertaistuelliset chatit (ryhmä- ja yksilöchatit), tukiäititoiminta, vertaistukipuhelin (myös läheisille) ja erilaiset vertaistuelliset tapahtumat. Äimä ry toimii valtakunnallisesti vapaaehtoisten, eli itse sairauden läpikäyneiden vertaistukijoiden, voimin.

Päämäärämme

Tarjota vertaistukea ja tietoa ahdistuneille ja masentuneille äideille koko maassa. Kertoa niin perheille kuin ammattilaisille, millä tavoin raskaudenaikainen tai synnytyksenjälkeinen masennus voi oireilla, miten auttaa vauva-ajan psykooseihin sairastunutta äitiä tai miten tukea jo odotusaikana ahdistunutta äitiä. Tuoda äideille toivoa toipumisesta ja ammattilaisille osaamista auttaa koko perhettä. Tavoitteena on luoda äidille tunne: ”Mikään ei ole pilalla”, kuten eräs toipunut äiti asian kuvasi. Valtakunnallisesti Äimä ry vaikuttaa, että äidit ja perheet saisivat nopeammin avun koko maassa.