Jyrki jokilaivaristeilyllä_ Aivovammaliitto

Vertaistuki on yhdessä kulkemista

Vertaistuki on äärimmäisen tärkeää sopeuduttaessa vammautumisen muuttamaan elämään. Kun saman kohdanneet tapaavat toisiaan vaikkapa harrastustoiminnassa, on jokainen kohtaaminen tulvillaan vertaistukea.

Aivovammaliitto ry:n eteläpohjalaisen jäsenjärjestön aivovammautuneet ihmiset ja heidän läheisensä pohtivat vertaistuen merkitystä yhdistyksen järjestämällä jokilaivaristeilyllä. Puheenvuoroissa nousevat esiin sanat ymmärrys, yhteys, jaksaminen ja eteenpäin meneminen. 

–  Vertaistuki on ihmisiä yhdistävä asia ja valtava voimavara, joka antaa eväitä arjessa jaksamiseen. Vertaistuki kokoaa eri ikäiset ja taustoiltaan muutoin erilaiset ihmiset uskomattomalla tavalla yhteen, luonnehtii Mirja. 

Tarja kiittelee, että vertaisten kanssa kokemusten jakaminen on sujuvaa. 

–  On helppoa keskustella ihmisten kanssa, jotka ymmärtävät ja tietävät, mitä aivovamma tarkoittaa – eli he eivät esimerkiksi kummastele, onko se sairaus ja koska siitä paranee. 

Jyrki kuvailee vertaistuen olevan syvää yhteyttä, ymmärrystä ja toisinaan jopa hulvatonta menoa aivovamman äärellä. 

– Välttämättä sellainen ihminen, jolla itsellään ei ole aivovammaa, ei pysty vertaisten tavoin ymmärtämään yhtä syvästi sitä, kuinka rajun ja rajoittavan vamman kanssa me elämme.

Tukea läpi elämän

Tarja korostaa vertaistuen merkitystä koko perheelle erityisesti alkuvaiheessa. 

–  Kun tilanteemme oli uusi, vertaistuen avulla saimme tietoa vammasta ja sen mahdollisista vaikutuksista elämään. Saman jo aiemmin kokeneilta voi saada sekä käytännön vinkkejä vamman kanssa elämiseen että vastauksia myös sellaisiin kysymyksiin, joita ei itse edes vielä tuolloin osannut kysyä. 

Myös Jyrki painottaa vertaistuen tärkeyttä vammautumispolun ensi askelilla. 

– Vertaistuki on rinnalla kulkemista ja kaveruutta aivovamman äärellä – aivovamman, jota aluksi saattoi hävetä, kun ei itsekään tiennyt mitään vammasta ja sen vaikutuksista. Vertaistuki on näyttänyt, että vaikka aivovamma on tuonut elämääni rajoituksia, niiden kanssa voi oppia elämään omanlaistaan ja hyvää elämää.

Auta Aivovammaliittoa auttamaan

Aivovammaliitto ry kerää varoja eri paikkakunnilla toimiville aivovammayhdistysten harrasteryhmille. Avustusten kautta voimme mahdollistaa osallistumisen myös heille, joilla on vamman tai vammautumisen myötä heikentyneen taloudellisen tilanteen vuoksi vaikea harrastaa. Lahjoitusvaroilla tuemme ryhmien toiminnasta syntyneitä kuluja maksamalla esimerkiksi tilavuokria, harrastusvälineistöä, sisäänpääsymaksuja ja muita harrastusryhmissä syntyviä kuluja. 

Yksi yhdistysten järjestämän harrastustoiminnan ydinmuodoista on vertaistuen tarjoaminen ja saaminen. Kun vertaiset kohtaavat aivovammaharrastustoiminnan parissa, ehkäisee se syrjäytymistä ja tuo mielekästä sisältöä elämään.

Teksti: Pia Kilpeläinen, päätoimittaja/Aivoitus-lehti, viestintävastaava/Aivovammaliitto ry

Kuva: Jouni Kilpeläinen. Kuvassa Jyrki on Etelä-Pohjanmaan aivovammayhdistyksen vertaistuellisella jokiristeilyllä. 

Tutustu Aivovammaliiton toimintaan tarkemmin.

Tue Aivovammaliiton toimintaa Lahjoittamon kautta.