Aivovammaliitto

aivovammaliitto.fi

Toiminta-alue

Koko Suomi

Perustettu

1992

Kokoluokka

Keskisuuri

Aivovammaliitto

Aivovammaliitto on vuonna 1992 perustettu aivovammautuneiden ihmisten ja heidän läheistensä etujärjestö. Toiminnan tarkoituksena on edistää aivovammautuneiden henkilöiden suoriutumista yhteiskunnassa itsenäisesti ja yhdenvertaisina. Tavoitteenamme on myös aivovammojen tutkimuksen, hoidon ja ennaltaehkäisyn kehittyminen.

Keskeiset toimintamuodot

  • Aivovammatietouden lisääminen viestinnän ja koulutusten avulla
  • Vaikuttaminen
  • Ohjaus ja neuvonta
  • Vertaistuki ja kokemustoiminta
  • Kurssitoiminta
  • Aivovammayhdistysten toiminnan tukeminen
  • Yhteistyö muiden vammaisjärjestöjen ja viranomaisten kanssa

Päämäärämme

Autamme työllämme aivovammautuneita ihmisiä ja heidän läheisiään sopeutumaan aivovamman muuttamaan arkeen. Luomme luotettavaa aivovammatietoutta ja varmistamme, että jokainen saa ohjausta, neuvontaa, vertaistukea ja kursseja. Ennaltaehkäisemme aivovammoja lisäämällä aivovammatietoutta yhteiskunnassa. Teemme yhteistyötä sosiaali- terveydenhuollon verkostojen kanssa. Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa kaikilla aivovammautuneilla on sitova hoito- ja kuntoutussuunnitelma. Lahjoittamalla autat meitä rakentamaan aivovammautuneille ja heidän läheisilleen parempaa ja tasa-arvoista tulevaisuutta!