Eläkeikäinen nainen iloisena pöydän ääressä värityskirjan kanssa

Uutena työntekijänä MEREOn etsivässä vanhustyössä

MEREOn etsivässä vanhustyössä etsitään ja löydetään Helsingin alueella asuvia yli 65-vuotiaita, ketkä ovat syystä tai toisesta jääneet palvelujen tavoittamattomiin, tai kokevat muuten elämässään yksinäisyyttä.

Ilmiön taustalta voi löytyä useampia eri syitä, kuten eläkkeelle jääminen, puolison kuolema tai vaikka sairastuminen. Etsivässä vanhustyössä
autetaan asiakasta löytämään juuri hänelle sopivia palveluja ja pyritään vähentämään yksinäisyyden tunnetta. Etsivälle vanhustyölle on tällä hetkellä suuri tarve ja vallitseva koronapandemia on lisännyt ikääntyneiden yksinäisyyttä entisestään.

MEREOn etsivässä vanhustyössä aloitti toukokuussa uusi työntekijä ja nyt onkin hyvä hetki kuulla hänen mietteitään työhön liittyen. Lasse Repo valmistui toukokuussa sosionomiksi ja aloitti samalla työskentelyn hankeohjaajana MEREOlla.

Työskentelyä ihmisten parissa

Sosiaalialalla työskennellään lähellä ihmistä ja työkenttä on todella laaja, mikä tarjoaa paljon erilaisia mahdollisuuksia eri asiakasryhmien kanssa työskentelyyn. Juuri ihmisten kanssa tehtävä tavoitteellinen muutostyö sai Lassen kiinnostumaan alasta.

– Päädyin itse vaihtamaan alaa aikuisiällä ja tavoitteenani oli päästä tekemään merkityksellistä työtä käytännön tasolla ihmisten parissa. Työskentelin aikaisemmin useamman vuoden it- alalla eikä se missään vaiheessa oikein tuntunut omalta jutulta. Sosiaalialalla on mahdollisuus päästä työskentelemään todella monipuolisesti eri asiakasryhmien kanssa mikä omalla kohdallani lisäsi alan houkuttelevuutta. Lisäksi koen erityisen merkityksellisenä sen, että pystyn auttamaan ihmisiä ihan käytännön tasolla heidän arjessaan.

Etsivää työtä tehdään monen eri asiakasryhmän kanssa, mutta juuri MEREOn tekemä etsivä työ vanhusten parissa yhdisti ne kaksi kiinnostuksen kohdetta, jotka Lassella olivat heränneet opintojen aikana.

– Halusin ennen valmistumistani päästä kokeilemaan työskentelyä seniori-ikäisten parissa sekä tehdä ainakin jollain tasolla etsivää työtä. Kuullessani ensimmäistä kertaa MEREOn etsivän vanhustyön hankkeesta ymmärsin mahdollisesti voivani yhdistää nuo mielenkiinnon kohteet. Hainkin sitten MEREOn etsivästä vanhustyöstä harjoittelupaikkaa opintojeni loppuvaiheessa ja pääsin harjoitteluun. Tämän kyseisen harjoittelun päätteeksi sain työpaikan hankeohjaajana.

Kohtaaminen tärkeässä roolissa

Etsivässä vanhustyössä korostuvat erityisesti ihmissuhdetaidot sekä aidon, kiireettömän kohtaamisen merkitys. Lasse huomasikin näiden seikkojen tärkeyden hyvin nopeasti työt aloitettuaan.

– Työ pitää sisällään ensisijaisesti ihmisten kohtaamista sekä heidän auttamistaan ja ohjaamistaan erilaisissa, välillä hyvin haastavissakin elämäntilanteissa. Tämä tarkoittaa luonnollisesti sitä, että työssä täytyy ehdottomasti kyetä kohtaamaan ihmisiä aidolla mielenkiinnolla ja empatialla. Asiakkaalle tulee myös antaa mahdollisuus tulla aidosti kuulluksi sekä kohdatuksi kiireettömästi.

Asiakkaalle tulee myös antaa mahdollisuus tulla aidosti kuulluksi sekä kohdatuksi kiireettömästi.

Lasse Repo

Ei kahta samanlaista työpäivää

Etsivä vanhustyö toimii koko Helsingin alueella ja työ on hyvin liikkuvaa. Lasse liikkuu työssään joko pyörällä tai julkista liikennettä käyttäen.

– Opin hyvin nopeasti, että asiakastapaamisia suunnitellessa kannattaa huomioida sijainnit. Mahdollisuuksien mukaan kannattaa suunnitella päivittäiset asiakastapaamiset niin, että ne ovat edes jokseenkin samalla suunnalla. Tämän avulla on mahdollisuus edesauttaa kiireettömien kohtaamisten syntymistä ja oman työn aikataulutus helpottuu.

Työskentely MEREOn etsivässä vanhustyössä on todella monipuolista ja sisältää sopivassa suhteessa niin asiakastyötä, kuin yhteistyötä eri sidosryhmien välillä.

– Tässä työssä on vaikea kuvailla tavallista työpäivääni, koska kahta samanlaista päivää ei ole vielä tullut vastaan. Työ sisältää sopivassa suhteessa monenlaista sidosryhmäyhteistyötä sekä asiakastyötä. Myös moniammatillinen yhteistyö esimerkiksi toimintaterapeuttien kanssa on ollut todella mielenkiintoista. Jos pitäisi nimetä työn parhaimmat puolet, niin ne olisivat ehdottomasti työn monipuolisuus ja kohtaamani ihmiset. Tämä pitää sisällään niin asiakkaat, yhteistyökumppanit, kuin työkaveritkin. Olen päässyt työskentelemään todella osaavien ja avuliaitten ammattilaisten kanssa, ja siitä on ollut suuri apu uudelle työntekijälle.

Teksti: Lasse Repo
MEREOn Etsivän vanhustyön -hanke

Etsivää vanhustyötä voit tukea Lahjoittamossa