mies ja nainen tekevät ruokaa nuotion äärellä

Korona ja lahjoittaminen Suomessa

Auttamistyö ja lahjoittaminen ovat innostaneet suomalaisia erityisesti korona-aikana. Hyviä tekoja tehdään jatkuvasti ympäri Suomen.

Läheisten auttaminen ja lahjoittaminen ovat olleet suomalaisille tärkeitä asioita myös korona-aikana. Suomalaiset osallistuvat aktiivisesti kansalaistoimintaan ja joidenkin arvioiden mukaan vapaaehtoistyössä on mukana jopa 1,4 miljoonaa suomalaista. Auttamisen tapoja onkin monenlaisia riippuen ihmisen omasta elämäntilanteesta. Toisille vapaaehtoistyö tuntuu luontevalta ja toiselle lahjoittaminen tarjoaa hyvän tavan auttaa.

Koronaepidemian aikana suomalaisia on liikuttanut erityisesti lähimmäisen hätä. Suomen kyselytutkimus oy toteutti vuonna 2020 suomalaisten auttamishalusta mittavan kyselytutkimuksen, jossa korostui ihmisten halu antaa omastaan silloin kuin läheisillä on käsillään tiukka tilanne. Tutkimukseen haastateltiin noin 1000 vähintään 15-vuotiasta henkilöä. Tuloksista ilmeni, että noin 66% oli auttanut ihmistä, jonka tunsi henkilökohtaisesti, ja lähes puolet vastaajista oli lahjoittanut rahaa avun tarpeessa olevalle tuttavalleen. Maailmaa kurittaneessa koronatilanteessa erityisesti läheisten hätä on herättänyt ihmisten halun auttaa toista.

Rahaa lahjoitettu erityisesti sote-alan työhön

Korona-aikana erityisesti sosiaali- ja terveysalan sektorilla tehtävä työ on vetänyt puoleensa lahjoittajia. Lahjoittaminen on ollut mielekäs vaihtoehto vastanneista noin 26%, jotka olivat osallistuneet hyväntekeväisyyteen myös rahalahjoituksin. Erityisesti terveysalan teemat puhuttelevat suomalaisia. Kyselyssä ilmenee, että noin 33% olivat lahjoittaneet terveysalan toimintaan ja 31% sosiaalialan palveluihin. Keskimääräinen lahjoitus liikkui noin 25-50 euron välillä. Vastaajista noin neljäsosa oli lisäksi muuttanut tapojaan auttaa ja osallistua esimerkiksi vapaaehtoistoimintaa.

Lahjoittaminen korona-aikana motivoi

Korona on haastanut koko yhteiskuntaa, joten avulle on tällä hetkellä suuri tarve. Rokotteiden myötä rajoitusten purkaminen mahdollistuu ja luultavasti tuleva kesä menee rauhallisimmissa merkeissä kuin mennyt talvi. Epidemia jättää kuitenkin korjattavaksi jälkipyykin, jonka oikomisessa kuluu paitsi Suomessa myös globaalisti oma aikansa. Monet ovat menettäneet läheisensä, toiset terveytensä ja toimeentulonsa. Yhteiset talkoot ovat vasta alussa ja suomalaisilla menee varmasti oma aikansa toipua menneestä kurimuksesta.

Hyvä tapa auttaa on lahjoittaminen. Järjestöt ovat asiantuntijoita tietämään sen, missä apua kipeimmin tarvitaan ja löytämään myös avuntarvitsijat, jotka eivä välttämättä itse löydä avun piiriin. Nyt tarvitaan kohtaamisia, kuuntelemista, vertaistukea ja konkreettista toimintaa apua tarvitsevien ihmisten parissa.

Halutko sinäkin osallistua? Löydä oma lahjoituskohteesi jo tänään!