Lahjoita

Minimilahjoitus {{ minimum }}€

Lahjoita

{{ cartmessage.amount }}€ kohteelle "{{ cartmessage.fund }}" lisätty lahjoituslippaaseen.

Siirry maksamaan

Etsivä vanhustyö

MEREO

Lahjoitettu

25€

Voimassa

toistaiseksi

MEREOn Etsivä vanhustyö etsii ja löytää yli 65-vuotiaita helsinkiläisiä, jotka ovat syystä tai toisesta jääneet kotiin ja kokevat yksinäisyyttä. Toiminnalle on ollut tarvetta jo ennen koronapandemiaa, mutta pandemia on lisännyt ikäihmisten yksinäisyyttä. Yhdessä asiakkaan kanssa työntekijämme etsivät hänelle sopivan toiminnan tai tuen muodon. Asiakkaan kanssa voidaan tutustua lähialueen palveluihin ja (etä)ryhmätoimintoihin tai etsiä hänelle vapaaehtoinen ystävä. Apu on ikäihmisille maksutonta.

Keräyksen tavoitteet

Kerätyillä varoilla mahdollistamme toiminnan jatkumisen. Varat käytetään toiminnasta aiheutuviin palkkakuluihin ja hallinnollisiin kuluihin, jotta voimme toteuttaa ammatillista ja laadukasta etsivää työtä ja tavoittaa mahdollisimman monia ikäihmisiä. Avullasi voimme etsiä ikäihmiselle vapaaehtoisen, löytää mielekästä (etä)ryhmätoimintaa, käydä tutustumassa lähialueen palveluihin ikäihmisen kanssa, auttaa häntä henkilökohtaisten asioiden hoidossa ja tarjota kiireettömiä kohtaamisia.

Mihin lahjoittajan euro menee

MEREOn Etsivä vanhustyö toimi STEA-rahoitteisena hankkeena vuosina 2017-2020. Kun hankerahoitus loppui, toiminta jatkui yhdistyksen omilla varoilla. Keväällä 2021 saimme Helsingin kaupungilta lisärahoitusta 60 000e ikäihmisten liikkumisen edistämiseen 31.3.2022 saakka. Lahjoituksilla voimme turvata tärkeän työn jatkumisen myös tulevaisuudessa. Hankkeen aikana kerätyn asiakaspalautteen perusteella olemme onnistuneet kiireettömissä kohtaamisissa: vuonna 2020 asiakkaiden positiivisimmat kokemukset syntyivät kohdatuksi ja kuulluksi tulemisesta. Tämä herätti ikäihmisillä luottamusta toimintaan ja usko tulevaisuuteen sekä omaan pärjäämiseen vahvistui. Myös turvallisuuden tunne ja voimavarat arjessa vahvistuivat valtaosalla asiakassuhteen aikana. Vuonna 2020 hankkeen kaksi työntekijää tavoittivat 126 ikäihmistä. Kiireettömiä kohtaamisia (tapaamiset ja puhelut) ikäihmisten kanssa oli vuoden aikana yhteensä noin 1300. Asiakkaistamme neljäkymmentä (40) saatettiin yhteen vapaaehtoisystävän kanssa.

Tarinoita toiminnasta

Minulla on ollut kynnystä liikkua yksin kodin ulkopuolella, mutta nyt kun sain ulkoilukaverin, pääsen taas ulos. Vapaaehtoinen on todella mukava ihminen! Juttelemme kaikenlaisista aiheista.

MEREOn kautta apua saanut

Tietysti sellaista henkistä piristymistä tapahtunut, koska mä olen tuntenut eräänlaista turvallisuuden tunnetta, kun mä tiedän, että mulla on kontakti jonnekin.

MEREOn kautta apua saanut

Lahjoita

Minimilahjoitus {{ minimum }}€

Lahjoita

{{ cartmessage.amount }}€ kohteelle "{{ cartmessage.fund }}" lisätty lahjoituslippaaseen.

Siirry maksamaan