Naisten Linjan tukipalvelut ovat usein ensimmäinen askel väkivallasta toipumiseen

Naisten Linja Suomessa ry tarjoaa maksuttomia matalan kynnyksen tukipalveluita väkivaltaa kokeneille ja sitä pelkääville naisille ja tytöille sekä heidän läheisilleen.

Kiitos Sinä, joka kuuntelit luurin toisessa päässä minua puoli tuntia tukien, rohkaisten. Huomasin että ymmärsit minua ja puit vaikeat tunteet sanoiksi. Koin, että kunnioitit minua, että tunteitani ja kokemuksiani ei kyseenalaistettu, ja pystyin luottavin mielin jakaa kanssasi vaikean tilanteen, missä eilen olin. Olit luurin päässä niin kauan että ystäväni tuli apuun kotiovelle. Kiitos Sinulle, kuka ikinä oletkin <3

-Naisten Linjan asiakas

Koulutetut vapaaehtoiset vastaavat päivystyspalveluissa

Tukipalveluissa yhteydenottoihin vastaavat koulutetut vapaaehtoiset naiset. Vapaaehtoistyön koordinaattori Noora Paananen vastaa päivystyspalveluiden sujuvuudesta ja kouluttaa ja tukee Naisten Linjan vapaaehtoisia.

-Koulutamme joka vuosi kymmeniä uusia vapaaehtoisia päivystämään meidän tukipalveluissa. Vapaaehtoiseksi hakeutuu myös ihmisiä, jotka ovat saaneet meiltä aiemmin tukea esim. puhelinpäivystyksessä, tukihenkilösuhteessa tai vertaisryhmässä. On niin upeaa kuulla heiltä, miten omat väkivaltakokemukset kääntyvät voimavaraksi: monet haluavat vuorostaan auttaa ja tukea muita väkivaltaa kohdanneita, kun ovat itse jo pitkän matkan kulkeneet omien kokemustensa kanssa ja saaneet selviytymisprosessiin tukea meiltä, kertoo Noora. 

Väkivallan vaikutukset ovat moninaiset

Tukipalveluita tarvitsevat naiset ovat hyvin erilaisissa elämäntilanteissa. Joillakin väkivallan uhka on akuutti, jollain väkivaltaa on ollut aiemmassa ihmissuhteessa ja jollain omat kokemukset voivat olla vuosikymmenten takaa. Yhdistävänä tekijänä on se, että väkivalta vaikuttaa näiden naisten elämään. 

-Väkivalta vaikuttaa sen kokijoihin monin eri tavoin ja sen vaikutukset itseen, omaan elämään tai omaan maailmankuvaan voivat olla järisyttävät. Väkivalta rikkoo perusturvallisuuden tunnetta ja sen vaikutukset heijastelevat pitkälle – yksin jäämisen tunne voi olla voimakas, painottaa Pauliina Paakkari, joka on toiminut Naisten Linjalla pitkään eri tehtävissä ja sijaistaa tänä kesänä vapaaehtoistyön koordinaattoria.

Ensimmäinen askel toipumiseen

Naisten Linjan palveluiden tehtävänä on mahdollistaa turvallinen ja anonyymi tila omien kokemusten ja tunteiden purkuun. Ei ole harvinaista, että yhteydenottaja kertoo, ettei ole koskaan aiemmin kertonut kokemuksistaan kenellekään.

-Tämä keskustelu voi olla ensimmäinen, jossa omista kokemuksista kerrotaan tai jossa kokee tulleensa kuulluksi. Päätös puhua väkivallan kokemuksesta on monesti suunnattoman vaikea ja kivulias. Kun tämä päätös on tehty, on tärkeää, että on matalan kynnyksen palvelu jossa omista kokemuksista voi kertoa ja että tämä kohtaaminen tuntuu turvalliselta ja luottamukselliselta, kertoo Pauliina.

Olen soittanut useamman kerran johtuen vaikeasta erosta melkein 8 vuoden suhteesta, jossa oli lähisuhdeväkivaltaa. Olen saanut valtavasti apua ja helpotusta pahaan oloon sekä hämmennykseen. Tukea ja tarkkanäköisiä huomioita. Vastaajat ovat selvästi asiaan hyvin perehtyneitä. Tätä palvelua ei saa ikinä lopettaa

-Naisten Linjan asiakas

-Väkivallasta toipuminen on pitkä prosessi, jossa Naisten Linja voi toimia yhtenä linkkinä jatkumossa. Voimme tarjota tietoa väkivallasta ja sen vaikutuksista; tämä tieto voi auttaa itsereflektoinnissa ja omien tunteiden käsittelyssä. Ohjaamme ja kannustamme yhteydenottajaa hakeutumaan muihin palveluihin heidän oman tarpeensa mukaan, Pauliina kertoo.

Tukipalvelut tarvitsevat resursseja

Naisten Linjan tekemä ruohonjuuritason työ auttaa kymmeniä tai satoja naisia kuukausittain. Valitettavasti tällä hetkellä Naisten Linjalla ei kuitenkaan pystytä vastaamaan kaikkiin yhteydenottoihin. Koronaviruspandemia on lisännyt avuntarvetta entisestään. 

Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että kaikki Naisten Linjalle soittavat asiakkaat eivät pääse läpi linjan ollessa varattu. Vertaisryhmiin on myös hakijoita enemmän kuin voidaan ottaa vastaan, ja chat sekä nettikirjepalvelu ruuhkautuvat säännöllisesti. 

Naisten Linjalla on toiveissa saada resursseja päivystysvuorojen lisäämiseen, jotta jokainen apua hakeva sitä varmasti saisi. Tähän tarvitaan myös yksittäisten lahjoittajien tukea. Lahjoittamalla Naisten Linjalle tuet konkreettisesti väkivaltaa kokeneita naisia ja tyttöjä Suomessa.

Teksti: Johanna Saarinen & Hanni Halonen
Kuva: Kuvaaja Teona Swift palvelusta Pexels
https://naistenlinja.fi

Naisten Linjan lahjoituskohteet löydät Lahjoittamosta.