Naisten Linja

www.naistenlinja.fi

Toiminta-alue

Koko Suomi

Perustettu

2002

Kokoluokka

Pieni

Naisten Linja

Naisten Linja Suomessa ry on rekisteröitynyt yhdistys, jonka tarkoitus on vastustaa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ylläpitäviä asenteita ja rakenteita yhteiskunnassa, poistaa tällainen väkivalta yhteiskunnallisella ja yksilötasolla sekä auttaa väkivallan kohteeksi joutuneita naisia ja muita osallisia. Naisten Linjan toiminnan kulmakivi ovat tarjoamamme palvelut väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille naisille ja tytöille. Palvelumme perustuvat koulutettujen vapaaehtoisten ja ammattilaisten työhön.

Keskeiset toimintamuodot

  • Tuki- ja neuvontapuhelin, chat ja nettikirjepalvelu väkivaltaa kokeneille tai siitä huolestuneille naisille, tytöille ja heidän läheisilleen
  • Vertaisryhmätoimintaa verkossa ja kasvokkain
  • Tukihenkilötoiminta väkivaltaa kokeneille
  • Naisiin kohdistuvan väkivallan asiantuntijatahona toimiminen

Päämäärämme

Meidän tavoitteenamme on Suomi, jossa yksikään nainen tai tyttö ei joutuisi kokemaan väkivaltaa tai sen uhkaa. Tällä hetkellä olemme kaukana tavoitteesta – naiset kokevat väkivaltaa jatkuvasti esimerkiksi työpaikalla, tuttavien seurassa ja usein omassa kodissaan. Joka kolmas nainen Suomessa on kokenut tai kokee väkivaltaa parisuhteessaan. Joka kolmas heistä ei kerro väkivallasta kenellekään. Me haluamme murtaa väkivaltaa ympäröivän hiljaisuuden ja tarjota turvallisen kuulijan väkivaltaa kokeneille, sillä ensimmäinen askel toipumisen tiellä on asiasta puhuminen.