Lahjoita

Minimilahjoitus {{ minimum }}€

Lahjoita

{{ cartmessage.amount }}€ kohteelle "{{ cartmessage.fund }}" lisätty lahjoituslippaaseen.

Siirry maksamaan

Verkkovälitteinen tuki nuorille Nuorten Turvasatamassa

Pesäpuu

Voimassa

toistaiseksi

Lahjoituksesi ohjataan sijaishuollossa asuville tai asuneille 13–29-vuotiaille nuorille suunnattuun Nuorten Turvasatama Discord-toimintaan. Toiminta mahdollistaa nimettömän, matalan kynnyksen ja vertaistuellisen osallistumismahdollisuuden verkkovälitteisesti tarjoten nuorille arjen tukea, vertaistukea, kannustusta, tietoa ja mielekästä tekemistä, sekä kehittämis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Nuorten Turvasatama on Pesäpuu ry:n, Auta Lasta ry:n ja Osallisuuden Aika ry:n yhdessä ylläpitämää toimintaa.

Keräyksen tavoitteet

Toiminta vähentää nuorten yksinäisyyttä, lisää hyvinvointia, vahvistaa osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksia turvallisen yhteisön sekä työntekijöiden tuella. Lahjoitusten avulla kannustetaan palkinnoin nuoria, jotka haluavat osallistua Turvasataman Discord-serverin toimintaan ja sen suunnitteluun, tai lastensuojelun kehittämis- ja vaikuttamistyöhön. Osallisuus tukee nuorten toimijuutta ja heidän hyvinvointinsa vahvistumista.

Mihin lahjoittajan euro menee

Nuorten Turvasatama perustettiin keväällä 2020. Lokakuussa 2021 Turvasatama Discord-serverillä on 373 käyttäjää. Toukokuusta 2021 lokakuuhun 2021 serverillä on järjestetty ryhmätoimintaa 37 kertaa ja käyty 183 yksityiskeskustelua työntekijöiden kanssa. 78% Nuorten Turvasataman palautekyselyyn vastanneista oli ”täysin samaa mieltä” kysyttäessä oletko tullut kuulluksi yksityiskeskustelussa, sekä oletko saanut tukea ja kannustusta itselle tärkeisiin ja arkea tukeviin asioihin. 80% vastanneista koki olevansa osa yhteisöä. Yksinäisyys oli vähentynyt, sekä luottamus asioiden järjestymiseen lisääntynyt 70%:lla vastaajista. Itsetunto ja toimintakyky oli vahvistunut 65%:lla ja hyvinvointi lisääntynyt 60%:lla vastaajista.

Tarinoita toiminnasta

Turvasatama on tuonut mun elämään iloa ja vähentänyt yksinäisyyttä ja sitä, että on saanut jakaa omia sijoitukseen liittyviä asioita missä on muitakin joilla on samalaisia kokemuksia kuin itsellä on.

Apua saanut nuori

Lahjoita

Minimilahjoitus {{ minimum }}€

Lahjoita

{{ cartmessage.amount }}€ kohteelle "{{ cartmessage.fund }}" lisätty lahjoituslippaaseen.

Siirry maksamaan