Pesäpuu

www.pesapuu.fi

Toiminta-alue

Koko Suomi

Perustettu

1998

Kokoluokka

Keskisuuri

Pesäpuu

Pesäpuu järjestää lapsille ja nuorille vertaistukea, ylläpitää vertaistukiverkostoa maakunnissa ja kehittää lastensuojelun työmenetelmiä. Pesäpuu tuottaa välineitä lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn ja siten lisää vanhempien ja työntekijöiden osaamista. Pesäpuu tukee nuorten omia yhteisöjä ja järjestää muuta vastaavaa toimintaa, joka auttaa lapsia ja nuoria heidän kasvussaan ja kehityksessään itsenäisiksi aikuisiksi. Pesäpuu vaikuttaa myös lasten oikeuksien toteutumiseksi yhteiskunnassa.

Keskeiset toimintamuodot

Pesäpuu järjestää lastensuojelun piirissä olevien lasten ja nuorten kehittämistoimintaa, lastensuojelupalvelujen arviointia, avun tarpeen arviointia, koulunkäynnin ja itsenäistymisen tukea sekä sijaisperheiden valmennusta ja täydennyskoulutusta sekä kehittää suunnitelmallista ja lapsen edun mukaista perheen jälleenyhdistämistä.

Päämäärämme

Pesäpuu kehittää lastensuojelutyön tueksi lapsilähtöisiä toimintamalleja ja työkaluja, jotta ammattilaiset voivat tehdä työtään suunnitelmallisesti ja lapsen tarpeet huomioiden. Pesäpuu kehittää lastensuojelua vahvistaen lasten osallisuutta ja kuulluksi tulemista sekä edistäen lapsen terveyden, kehityksen ja hyvinvoinnin toteutumista. Pesäpuun asiantuntija- ja kehittämistyössä lapset, nuoret sekä vanhemmat otetaan mukaan kokemusasiantuntijoina kehittämistyöhön. Visiomme on, että jokainen lapsi lastensuojelussa on turvassa, osallinen, arvokas ja rakastettu.

Täältä löydät yhdistyksemme toimintakertomukset [verkkosivu].