Lahjoita

Minimilahjoitus {{ minimum }}€

Lahjoita

{{ cartmessage.amount }}€ kohteelle "{{ cartmessage.fund }}" lisätty lahjoituslippaaseen.

Siirry maksamaan

Tue työelämään ja opintoihin pääsyä

Etelä-Suomen Klubitalot

Lahjoitettu

360€

Voimassa

toistaiseksi

ESKOT ry ylläpitää seitsemää mielenterveyskuntoutujien ja muutoin psykososiaalista tukea tarvitsevien Klubitaloa. Klubitalolla jäsen asettaa itse omat tavoitteensa, jotka voivat liittyä hyvään arkeen, työelämään tai opiskeluun. Tavoitteisiin liittyviä taitoja kuten sosiaalisia taitoja, digitaitoja sekä lounas- ja kahvituotteiden valmistusta harjoitellaan yhdessä Klubitalon arjessa. Työ- ja opintovalmentajat tukevat tavoitteiden saavuttamisessa ja yhteisö sekä vertaistuki auttavat eteenpäin.

Keräyksen tavoitteet

Tukemalla Klubitalotoimintaa mahdollistat räätälöidyn tuen kohti työ- tai opiskeluelämää yhä useammalle sitä tarvitsevalle. Valmentajat käyvät jäsenten kanssa läpi eri työllistymis- tai opiskeluvaihtoehtoja sekä suunnittelevat yhdessä, kuinka työ ja opinnot sovitetaan omaan jaksamiseen. Valmentajat tukevat Klubitalon lisäksi myös työpaikoilla, oppilaitoksissa sekä etäyhteyksin. Klubitalolla tukea saa myös vertaisryhmiltä sekä koko klubitaloyhteisöltä.

Mihin lahjoittajan euro menee

Tarinoita toiminnasta

Mä en ole pysynyt oman aloitusryhmäni mukana, joten koulussa ei ole enää ollut mitään ryhmää, joka auttaisi opiskeluun. Klubitalon ryhmä on se mun opintoryhmä, josta saa konkreettisen tuen.

Maija 34v.

Valmistuin viimein maisteriksi opintovalmennuksen avulla. Pääsin tämän jälkeen Klubitalon hankkeen järjestämään osa-aikaiseen työhön.

Petri 46v.

Lahjoita

Minimilahjoitus {{ minimum }}€

Lahjoita

{{ cartmessage.amount }}€ kohteelle "{{ cartmessage.fund }}" lisätty lahjoituslippaaseen.

Siirry maksamaan