Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT

eskot.org

Toiminta-alue

Uusimaa

Perustettu

2001

Kokoluokka

Suuri

Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT

Toteutamme kansainvälisten laatusuositusten mukaista klubitalotoimintaa. Edistämme mielenterveyskuntoutujien ja muutoin psykososiaalista tukea tarvitsevien asemaa, oikeuksia, osallisuutta ja toimintamahdollisuuksia sekä työllistymisen yleisiä edellytyksiä yhteiskunnassa. Toteutamme hankkeita liittyen työllistymiseen ja kesken jääneisiin opintoihin. Toiminnassamme noudatetaan toipumisorientaation periaatteita, joiden mukaisesti Klubitalon jäsen on aktiivinen toimija omassa elämässään.

Keskeiset toimintamuodot

  • Klubitalotoimintaa täysi-ikäisille mielenterveyskuntoutujille ja muutoin psykososiaalista tukea tarvitseville seitsemällä Klubitalolla
  • Tukea omannäköisen ja hyvän arjen elämiseen
  • Apua sekä tukea työelämään ja opintoihin
  • Vertaistukea ja tavoitteellista toimintaa

Päämäärämme

Tavoitteenamme on mahdollistaa Klubitalojemme jäsenille reitti työelämään ja opintoihin heidän asettamien tavoitteidensa mukaisesti. Tuemme hyvinvoivan ja terveellisen arjen elämisessä sekä mahdollistamme yhteisön vertaistuen. Haluamme, että jokainen voi toteuttaa itseään kykyjensä mukaisesti ja on arvostettu sekä yhdenvertainen kansalainen, ystävä, naapuri, työkaveri tai opiskelutoveri.