Lahjoita

Minimilahjoitus {{ minimum }}€

Lahjoita

{{ cartmessage.amount }}€ kohteelle "{{ cartmessage.fund }}" lisätty lahjoituslippaaseen.

Siirry maksamaan

Terveys- ja päihdekasvatusta lapsille ja nuorille

Koulutus Elämään

Lahjoitettu

5€

Voimassa

toistaiseksi

Nuorten syrjäytyminen sekä mielenterveyden haasteet ovat lisääntyneet viime vuosina huomattavasti. Myös päihteistä aiheutuvat ongelmat ovat yksi kansanterveyttä uhkaava tekijä. Koulutus Elämään opetusohjelma vastaa näihin haasteisiin. Kun lapsi saa monipuolista tietoa terveyteen liittyen, se kannustaa häntä pitämään huolta itsestään, omasta kehostaan ja mielensä hyvinvoinnista. Itsetuntoa vahvistamalla voidaan vaikuttaa nuoren kykyyn tehdä omaa elämäänsä koskevia terveellisiä valintoja.

Keräyksen tavoitteet

Koulutus Elämään Säätiön opetusohjelmaan osallistumisen myötä lapsi kokee, että terveelliset valinnat elämässä ovat tärkeitä. Itsetunnon vahvistumisella oma ainutlaatuisuus korostuu ja halu pitää itsestä ja kehosta huolta kasvaa. Toimintamme laajempana yhteiskunnallisena tavoitteena on ehkäistä nuorten syrjäytymistä. Tukemalla toimintaamme olet mukana edistämässä suomalaisten lasten ja nuorten hyvinvointia.

Mihin lahjoittajan euro menee

Koulutus Elämään- oppitunteja on pidetty useilla eri paikkakunnilla jo vuodesta 2001 alkaen. Tällä hetkellä kohtaamme vuosittain noin 24 000 lasta ympäri Suomea, yli sadalla koululla ja päiväkodilla. Toimintamme perustuu systemaattiseen, vuosittain etenevään opetusohjelmaan, joka pohjautuu kansainväliseen Life Education- ohjelmaan. Toiminnan pitkäkestoisuus ja systemaattisuus takaavat tavoitteiden kattavamman toteutumisen. Paikalliset ja alueelliset lahjoitukset sekä toimintaamme tukevat tahot mahdollistavat lapsille toteutetun tehostetun terveys- ja päihdekasvatuksen, joka tukee ja täydentää laadukkaasti koulujen toteuttamaa opetussuunnitelmaa. Lahjoitukset kohdennamme sosioekonomisin perustein valikoitujen alueiden kouluille, joissa tarve on noussut esiin.

Tarinoita toiminnasta

Koulutus Elämään tunneilla olen oppinut kuinka tärkeitä terveelliset elämäntavat ovat. Lisäksi opin miten päihteet vaikuttavat ihmisiin ja yritän välttää niitä.

6.-luokkalainen oppilas

Koen, että Koulutus Elämään tunti muutti ajatusmaailmaani päihteistä ja olen oppinut ajattelemaan valintoja tarkemmin.

6.-luokkalainen oppilas

Lahjoita

Minimilahjoitus {{ minimum }}€

Lahjoita

{{ cartmessage.amount }}€ kohteelle "{{ cartmessage.fund }}" lisätty lahjoituslippaaseen.

Siirry maksamaan