Tukenasi

tukenasi.fi

Toiminta-alue

Koko Suomi

Perustettu

1880

Kokoluokka

Keskisuuri

Tukenasi

Missiomme on yhdistää ihmisiä ja kampittaa yksinäisyys. Tuemme haasteellisessa elämäntilanteessa olevia nuoria aikuisia (16-29 v.) ja yli 60-vuotiaita henkilöitä heidän yksilöllisten tavoitteidensa näkökulmasta. Tukitoimintamme ovat maksuttomia, joten pystymme tukemaan myös kaikkein heikommassa asemassa olevia. Toimintamme nojautuu vahvasti vapaaehtoistyöhön. Arvostamme tavallisten ihmisten elämänkokemusta ja osaamista ja uskomme, että hyvinvoinnin lisäämisessä tarvitaan meitä kaikkia.

Keskeiset toimintamuodot

  • Yksilöllinen tuki: kukin asiakas saa koulutetun vapaaehtoisen, joka toimii työntekijän työparina
  • Ammatillisesti ohjatut terapeuttiset keskusteluryhmät
  • Keskustelutuki
  • Vapaaehtoisten ohjaamat vertaistuelliset ryhmät
  • Nuorten ja senioreiden palveluiden kehittämiseen liittyvä vaikuttamistyö

Päämäärämme

Haluamme osaltamme varmistaa, ettei kenenkään tarvitse selviytyä vaikeasta elämäntilanteesta yksin. Kun elämä koettelee, tukea tulee saada viivytyksettä, kun sitä uskaltautuu pyytämään. Kokemus kuulluksi ja kohdatuksi tulemisesta on tärkeää. Oman tukitoimintamme jatkuvan kehittämistyön lisäksi haluamme edistää myös kohderyhmiemme muiden palveluiden kehittämistä. Tukitoimintamme piirissä olevista henkilöistä koostuvat raadit tekevät kanssamme vaikuttamistyötä, jotta tulevaisuudessa sekä julkiset että yksityiset palvelut vastaisivat aidosti palveluita tarvitsevien ihmisten tarpeisiin.