Lahjoita

Minimilahjoitus {{ minimum }}€

Lahjoita

{{ cartmessage.amount }}€ kohteelle "{{ cartmessage.fund }}" lisätty lahjoituslippaaseen.

Siirry maksamaan

Tukea ja ystävä seniorille vaikeaan elämäntilanteeseen

Tukenasi

Lahjoitettu

30€

Voimassa

toistaiseksi

Yksinäisyys, avioero, erilaiset menetykset, oma tai puolison sairastuminen, omaishoitajuus ja leskeksi jääminen ovat esimerkkejä haasteista, joita elämä meille toisinaan tarjoilee. Yksin niistä ei onneksi kuitenkaan tarvitse selviytyä, vaan vaikeisiinkin elämäntilanteisiin on mahdollisuus löytää luotettava rinnalla kulkija! Senioripysäkki-toiminta tarjoaa yksilö- ja ryhmämuotoista tukea, jonka tavoitteena on auttaa löytämään ratkaisuja arjen jatkamiseen sekä uusien ystävyyssuhteiden solmimiseen.

Keräyksen tavoitteet

Yksilötuessa vapaaehtoinen tukihenkilö auttaa elämänkriisistä selviämisessä. Tavoitteista sovitaan yksilöllisesti ja niitä voi olla esimerkiksi jaksamisen tukeminen, uuden harrastuksen löytäminen tai muuton tai kuolinpesän järjestelyyn liittyvien asioiden hoito. Pari- ja ryhmämuotoisessa tuessa tavoitteena voi olla parisuhdeongelmien ratkaiseminen, uusien ystävyyssuhteiden luominen tai mielen hyvinvoinnin tukeminen. Ammatillisesti ohjatut ryhmät tarjoavat mahdollisuuden vertaistukeen muiden saman kokeneiden kanssa.

Mihin lahjoittajan euro menee

Vuosittain toiminnalla tuetaan yli 400 senioria. Toimintaan osallistuu runsaat 40 aktiivista vapaaehtoista, joista monet ovat itsekin seniori-ikäisiä. Uusien vapaaehtoisten koulutuksia järjestetään keskimäärin kaksi kertaa vuodessa. Vapaaehtoisille järjestetään säännöllisesti mm. toiminnanohjausta ja jatkokoulutuksia. Tuloksia vuodelta 2020: Kaikki ammatillisesti ohjattuihin ryhmiin osallistuneet kokivat hyötyneensä ryhmään osallistumisesta. Ryhmien koettiin tarjonneen mm. vertaistukea sekä iloa ja virkistystä elämään. Yksinäisyyden tunne oli vähentynyt ja moni koki itsetunnon parantuneen ja henkisen vireensä nousseen. Monelle tärkeää oli myös huomata, että vaikeiden asioiden kanssa ei ole yksin. Kaikki tukihenkilötoiminnan asiakkaat kokivat hyötyneensä toiminnasta. He kokivat tulleensa kohdatuksi ja kuulluksi omien ajatustensa ja kokemustensa kanssa. Toiminnan koettiin myös tuoneen turvallisuutta elämään sekä kasvattaneen itseluottamusta.

Tarinoita toiminnasta

Ryhmässä huomaa, että meillä kaikilla on murheemme ja ilomme. Sain uusia ystäviä ja voimavaroja ja huomasin, etten ole yksin tässä vaikeassa elämäntilanteessa. Se huojensi oloani.

Nainen 68v.

Jokainen yksinäinen, sureva ihminen tarvitsee apua. En olisi selvinnyt yksin. Tukijani oli ihana ja ymmärtäväinen. Elämäni on saanut ihan eri suunnan ja maailma on valoisampi paikka.

Nainen 73v.

Lahjoita

Minimilahjoitus {{ minimum }}€

Lahjoita

{{ cartmessage.amount }}€ kohteelle "{{ cartmessage.fund }}" lisätty lahjoituslippaaseen.

Siirry maksamaan