Lahjoita

Minimilahjoitus {{ minimum }}€

Lahjoita

{{ cartmessage.amount }}€ kohteelle "{{ cartmessage.fund }}" lisätty lahjoituslippaaseen.

Siirry maksamaan

Nuorelle Oma Koutsi tueksi opintoihin ja työelämään

Tukenasi

Voimassa

toistaiseksi

Opintojen loppuun saattaminen, ensimmäisen työpaikan löytäminen, uuden opiskelulinjan aloittaminen tai siirtyminen sairaslomalta työtoimintaan ovat merkittäviä rajapylväitä, jotka vahvistavat uskoa tulevaisuuteen. Oma Koutsi -toiminnassa jokainen nuori saa oman vapaaehtoisen koutsin eli luotettavan aikuisen, jonka tsemppauksella tavoitteista tulee totta. Tuki on konkreettista yhdessä tekemistä ja uusien asioiden oppimista, luotettavan aikuisen tukea, tsemppausta ja uskoa nuoren osaamiseen.

Keräyksen tavoitteet

Jokaisen nuoren kanssa asetetaan henkilökohtaiset tavoitteet, joiden saavuttamisessa koutsi auttaa harjoituttaen tarvittavia taitoja, nostaen esiin nuoren osaamista ja vahvistaen luottamusta tulevaisuuteen. Tavoitteena voi olla esimerkiksi valmistuminen, ensimmäisen työpaikan löytäminen, opiskelujen aloittaminen tai siirtyminen sairaslomalta työtoimintaan. Käytännössä voidaan muun muassa harjoitella työhaastattelua varten, etsiä opiskeluvaihtoehtoja tai opetella tekemään läksyjä ja työhakemuksia.

Mihin lahjoittajan euro menee

Vuosittain Oma Koutsi -toiminta tukee keskimäärin 90 nuorta. Vapaaehtoisia koutseja toiminnassa on vuosittain aktiivisesti mukana vähintään 60, ja uusia vapaaehtoisia koulutetaan vähintään kaksi kertaa vuodessa. Tuloksia vuodelta 2020: Kaikki nuoret kokivat hyötyneensä koutsauksesta ja saaneensa koutsilta käytännönläheistä, konkreettista apua. Nuorista 75 %:lla työ- tai opiskelutilanne oli edennyt koutsauksen aikana. 96 % arvioi työllistymiseen tai opiskeluun liittyvien taitojensa kehittyneen vähintään yhdellä osa-alueella. 83 % koki saaneensa tukea työllisyyttä tukeviin taitoihin ja muutoksiin, jotka ylläpitävät työkykyä tai jaksamista opinnoissa. Kaikki nuoret arvioivat positiivisia muutoksia työelämävalmiuksia tukevissa taidoissa, kuten arjenhallinnassa, itsetuntemuksessa ja sosiaaliseen elämään liittyvissä taidoissa. Nuorten yksilölliset tavoitteet toteutuivat koutsauksen aikana erittäin hyvin: 82%:lla nuorista tavoitteet olivat toteutuneet täysin ja 18%:lla osittain.

Tarinoita toiminnasta

On joku jolle laittaa iltaisin viestiä, jos on paha mieli, ja joka kuuntelee, tsemppaa ja sanoo että kyllä sä pärjäät. Ja kun on onnistunut, niin on voinut iloita siitä yhdessä.

Anni 20v.

Koutsi on kohdannut mut ihmisenä eikä työnä ja kuunnellut mun toiveita. Koutsin kärsivällinen tsemppaaminen ja rauhallisuus tuntu hyviltä ja mahdollisti sen luottamuksen.

Otto 25v.

Lahjoita

Minimilahjoitus {{ minimum }}€

Lahjoita

{{ cartmessage.amount }}€ kohteelle "{{ cartmessage.fund }}" lisätty lahjoituslippaaseen.

Siirry maksamaan