Nuorten mielenterveysseura – Yeesi

www.yeesi.fi

Toiminta-alue

Koko Suomi

Perustettu

2011

Kokoluokka

Pieni

Nuorten mielenterveysseura – Yeesi

Yeesi on ainutlaatuinen nuorten mielenterveyttä edistävä toimija, jonka ovat perustaneet ja jossa toimivat nuoret itse. Teemme tavoitteellista ja nuoria osallistavaa työtä nuorten mielenterveyden hyväksi valtakunnallisesti. Olemme olemassa, jotta nuoret saavat edellytyksiä, taitoja ja mahdollisuuksia vahvistaa omaa sekä toisten nuorten mielenterveyttä arjessa ja yhteiskunnassa. Kaikki nuoret ovat tervetulleita mukaan toimimaan positiivisen mielenterveyden puolesta omana itsenään.

Keskeiset toimintamuodot

  • Vapaaehtoistoiminta
  • Oppilaitosvierailut
  • Mentoritoiminta toisen asteen opiskelijoiden jaksamisen tueksi
  • Tapahtumat
  • Positiivista viestintää mielenterveydestä
  • Vertaistuki SEKASIN -ryhmächatissa
  • Nuorten oman toiminnan tukeminen
  • Mielenterveyspolitiikkaan vaikuttaminen

Päämäärämme

Tavoitteenamme on, että jokaisella nuorella on Suomessa riittävät taidot vahvistaa omaa mielenterveyttään. Työskentelemme aktiivisesti sen eteen, että Suomi on tulevaisuudessa yhteiskunta, jossa rakenteet turvaavat jokaiselle mahdollisuuden hyvään mielenterveyteen. Tuomme aktiivisesti esiin, että nuorten oma tieto ja toiminta mielenterveyden edistämisen saralla on arvokasta, ja sitä pitää hyödyntää päätöksenteon eri vaiheissa. Teemme pienillä resursseilla vaikuttavaa työtä ja lahjoittaessasi Yeesille, tiedät, että lahjoituksesi menee suoraan nuorten mielenterveyttä edistävään työhön.