Kehitysvammaliitto

www.kehitysvammaliitto.fi

Toiminta-alue

Koko Suomi

Perustettu

1952

Kokoluokka

Suuri

Kehitysvammaliitto

Kehitysvammaliitto edistää kehitysvammaisten ja muiden erityistä tukea oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tarvitsevien ihmisten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta yhteiskunnassa. Kehitysvammaliitto on kansalaisten äänen vahvistaja ja esteettömien siltojen rakentaja. YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskeva sopimus on toimintamme perusta. Korostamme, että vammaisten henkilöiden tulee saada osallistua kaikkeen itseänsä koskevaan päätöksentekoon. Vammaiset henkilöt haluavat elää tavallista elämää meidän kaikkien joukossa.

Keskeiset toimintamuodot

Kehitysvammaliitto tukee vammaisten henkilöiden itsenäistä elämää kouluttamalla, tutkimalla, tekemällä oppimateriaaleja ja kehittämällä palveluja. Haluamme olla aidosti mukana niin vammaisten lasten ja lapsiperheiden, nuorten ja aikuisten kuin ikäihmistenkin arjessa.

Päämäärämme

  • Vammaisten ihmisten täysi kansalaisuus
  • Yhteiskunta, jossa tieto ja palvelut ovat ymmärrettäviä ja saavutettavia
  • Kaikille mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen