Lahjoita

Minimilahjoitus {{ minimum }}€

Lahjoita

{{ cartmessage.amount }}€ kohteelle "{{ cartmessage.fund }}" lisätty lahjoituslippaaseen.

Siirry maksamaan

Työ kuuluu kaikille

Kehitysvammaliitto

Lahjoitettu

45€

Voimassa

toistaiseksi

Palkkatyö on useimmille kehitysvammaisille ihmisille saavuttamaton unelma. Monet kuitenkin kykenisivät ja haluaisivat työllistyä. Selvitystemme mukaan vain 3-4 % työikäisistä kehitysvammaisista henkilöistä on palkkatyössä, noin 600 henkilöä. Moninkertainen määrä olisi kuitenkin mahdollista saada työmarkkinoille ja osaksi yhteiskuntaa. Monet kehitysvammaiset henkilöt ovat käyneet ammatillisen koulutuksen. Sopivan tuen avulla he pystyvät esimerkiksi tekemään työtä ainakin osa-aikaisesti.

Keräyksen tavoitteet

Kehitysvammaliitto auttaa kehitysvammaista työnhakijaa ja työntekijää tarvitsevaa työnantajaa löytämään toisensa. Neuvomme, koulutamme ja kampanjoimme yhdenvertaisen työelämän puolesta, sillä meidän mielestämme oikeus työhön on ihmisoikeus. Nykyisessä työvoimapulassa myös erityistä tukea tarvitsevien ihmisten panos on tärkeä. Työllistyminen onnistuu parhaiten, kun kehitysvammaisen työnhakijan tukena on työhönvalmentaja. Vaikutammekin siihen, että kunnat palkkaisivat enemmän työhönvalmentajia.

Mihin lahjoittajan euro menee

Kerätyillä varoilla järjestämme webinaareja ja koulutustilaisuuksia, joiden tavoitteena on työnantajien tavoittaminen, asenteiden muuttaminen ja työmahdollisuuksien etsiminen. Maksamme myös kehitysvammaisten kokemustoimijoiden matkakuluja ja puhujapalkkioita vaikuttamistilaisuuksiin, joissa tapaamme päättäjiä. Käytämme varoja niinikään työllistymistä tukevien kampanjoiden kuluihin.