tanssiva ikääntynyt pariskunta

Viisi syytä tukea järjestöjen toimintaa

Miksi järjestöjen toimintaa on tärkeä tukea? Kolmannella sektorilla tehdään paljon sellaista asiantuntijatyötä, joka tukee esimerkiksi julkisen sektorin ponnisteluja ihmisten hyvinvoinnin eteen. Järjestöt tarjoavat esimerkiksi vertaistukea ja neuvontaa, järjestävät tapahtumia tai levittävät tietoisuutta tärkeistä teemoista, kuten sairauksien ehkäisystä, sosiaalisista ongelmista tai yhdenvertaisuudesta.

1. Järjestöt tarjoavat tukea

Järjestö tai yhdistys syntyy, kun nähdään toiminnan paikka yhteiskunnassa. Ehkä omalta lähipaikkakunnalta puuttuu harrastusmahdollisuuksia tai huomataan, että jokin ihmisryhmä jää jatkuvasti katvealueeseen julkisessa keskustelussa. Ehkä huomataan, että tukea ei ole tarjolla riittävästi tiettyihin elämänkriiseihin. Esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa ei ole aina mahdollisuuksia tarjoa henkistä tukea riittävästi esimerkiksi sairastuneelle tai menetyksen kokeneelle. Järjestöjen vertaistukitoiminta saattaa tällöin nousta korvaamattomaksi avuksi. Toiminnassa kannatellaan ennen kaikkea elämää ja sen rikkautta.

2. Lahjoitus luo toimintaedellytyksiä

Monien suomalaisten järjestöjen työtä rahoitetaan ministeriöiden, kuntien ja erilaisten säätiöiden toimesta. Kokonaiskuvassa suomalaisten järjestöjen rahoituksesta varainhankinta muodostaa tällä hetkellä vain pienen siivun. Kuitenkin tärkeän asian puolesta töitä tekevät järjestöt tietävät, että lahjoitusraha luo toimintaedellytyksiä ja mahdollisuuksia. Esimerkiksi pienemmissä järjestöissä rahalahjoitus voi tuoda mahdollisuuden tarjota avuntarvitsijoille jotain “ekstraa”, mihin ei normaalisti olisi varaa. Näitä voivat olla esimerkiksi erilaiset tapahtumat, vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen tai vaikkapa välineistön ostamista lasten leireille.

3. Lahjoittamalla tuet ydintoimintaa

Varainhankinnan suunnittelu kutsuu järjestöjä tutkailemaan omaa toimintaansa erilaisin silmin. Mitkä hankkeet ovat toiminnan ytimessä ja mihin halutaan erityisesti panostaa? Nämä tarpeet paljastavat myös jotain oleellista siitä, mikä on autettavien kannalta tärkeää toimintaa, jota järjestössä halutaan tukea kaikin keinoin. Esimerkiksi paljon puheluita keräävä neuvontapuhelin on voitu havaita yhdeksi tärkeäksi toimintamuodoksi ja sen jatkuvuus halutaan varmistaa lahjoitusvaroja keräämällä. Lahjoittamalla tuet siis järjestön tärkeitä toimintamuotoja.

4. Tuet tietoisuuden levittämistä

Varainhankintakampanjoissa ei vain kehoiteta lahjoittamaan vaan niillä lisätään myös tärkeiden teemojen näkyvyyttä. Kun rahaa kerätään vaikka yksinäisille nuorille, samalla tullaan paljastaneeksi miten monia ihmisiä kyseinen teema koskettaa. Parhaimmillaan varainkeruukampanja onnistuu herättämään myös julkista keskustelua. Tukemalla jotain teemaa, tuet samalla myös järjestön työtä tietoisuuden levittämiseksi tästä tärkeästä aihepiiristä.

5. Tuet vapaaehtoisia

Miksi järjestöjen toimintaa on tärkeä tukea? Myös vapaaehtoisten vuoksi. Järjestöissä vapaaehtoiset ovat toiminnan ytimessä ja ehdoton lisävahvistus siihen, että toiminta rullaa vaivattomasti eteenpäin. Vapaaehtoisille on kuitenkin tärkeää järjestää esim. koulutusta tai tarvittaessa työnohjausta. Tukemalla järjestöjen työtä, tuet myös vapaaehtoistoiminnan koordinointia.

Varainhankintaa tekevät järjestöt keräävät rahaa moniin eri kohteisiin. Voit nyt selailla näitä kohteita myös Lahjoittamossa.