Hyväntekeväisyyskö itsekästä? artikkelin pääkuva, jossa nainen makaa viljapellolla pohdiskelevan näköisenä.

Hyväntekeväisyys oman kilven kiillotusta. Vai onko?

Onko hyväntekeväisyys ja lahjoittaminen itsekästä? Hyväntekijä voi pysähtyä pohtimaan miksi auttaa.

Toisinaan kuulee puhuttavan siitä, että hyväntekeväisyys on itsekästä. Siitä kuinka ihmiset käyttävät auttamistyötään oman kilven kiillotukseen tai tunteakseen olonsa hetkelliseksi hyväksi. Auttamiseen voi olla monenlaisia motivaattoreita ja toisinaan voi olla hyvä pysähtyä pohtimaan oman auttamispalon taustalla olevia syitä.

Kuten kaikkeen, myös hyväntekeväisyyteen liittyy ongelmallisuutta. Mari Manninen pohtii kirjassaan Hyvät aikeet (2020) hyväntekeväisyystyön kipukohtia sekä siihen liittyviä negatiivisia ilmiöitä, kuten vapaaehtoisturismia tai katukoirien pelastamisella tehtävää bisnestä. Laajojen rakenteellisten ongelmien lisäksi myös yksilöiden harmittomalta tuntuvat pienet hyvät teot voivat joskus sisältää itsekkäitä motiiveja, joita yksilö ei itsekään tiedosta. Kuten eräässä Mannisen esimerkissä SPR:lle neulotut apupuput kriisien traumatisoimille lapsille joutuivat neulomusten tulvan johdosta ongelmajätteeksi muun muassa Jordaniassa. Apupupuja neuloneita ihmisiä tutkineet tieteilijät totesivatkin, että vaikka ihmisten oli tarkoitus auttaa, oli monilla auttajilla myös pyrkimys torjua omaa yksinäisyyttään. Mielekkään toiminnan tiimellyksessä jotkut neulojista saattoivat vihdoin päästä kontaktiin muiden ihmisten kanssa mahdollisesti ensimmäistä kertaa kuukausiin erilaisissa neulontapiireissä ja lankakaupoilla. Ihmisten piilotetut motiivit auttamisen takana saattavat juuri olla tämän kaltaisia. Siksi voi joskus olla paikallaan pohtia, mikä ajaa ihmistä auttajan rooliin.

Auttaminen ei ole aina pyyteetöntä

Onko siis tekemäni hyväntekeväisyys itsekästä? Mikäli oman hyväntekeväisyystyön motiivit mietityttävät voi auttaja hyvin pohtia oman auttamistarpeensa takana olevia kysymyksiä, joiden parissa myös monet ammattiauttajat kipuilevat. 

  • Mistä auttamishaluni johtuu? 
  • Haluanko toiminnallani valtaa tai mahdollisuuden päteä?  
  • Etsinkö muiden hyväksyntää? 
  • Paikkaako auttaminen omia lapsuuden kipeitä kokemuksia? 
  • Uppoudunko addiktiivisesti auttamisen tuomaan euforiaan ja hyvän olon tunteeseen? (Manninen, 2020.)

Auttajalla on hyvä olla viisautta siitä, mitkä asiat ajavat toimimaan hyvän asian eteen. Tiedostamalla omat motiivit auttaja pääsee jo pitkälle. Erityisesti silloin, kun auttaja havaitsee omassa toiminnassaan ristiriitaisuuksia, on hyvä pysähtyä hetkeksi miettimään tekeekö hyvää itselleen tai edes autettavilleen. Pahimmillaan kontrolloiva tai valtaa himoitseva auttaja voi tuottaa lisää vahinkoa ympärilleen tai omia traumojaan hoitava voi itse uupua pyrkiessään jatkuvasti tekemään muille hyvää. Mikäli itsessään huomaa näitä piirteitä on hyvä tukeutua vanhaan kliseeseen: Aseta happimaski omille kasvoillesi ennen kuin kiirehdit asettelemaan sitä muille.

Pitääkö auttajan olla täydellinen?

Useimmiten auttajien sydän on kuitenkin paikallaan ja he pyrkivät omalla toiminnallaan aidosti tuomaan lisäarvoa myös muiden elämään. Auttajan ei tarvitse olla täydellinen ja pyhimysmäinen hahmo, jonka toimintaa ajaa täysin epäitsekäs rakkaus muita kohtaan. Inhimillisyys ja persoonallisuus ovat kuitenkin juuri niitä ominaisuuksia, jotka tekevät monista esimerkiksi loistavia vapaaehtoisia. Käsittelemättömät traumat tai auttamisesta saatu hyvä mieli eivät ole estä hyvän tekemistä, tärkeää on ennen kaikkea pitää huolta itsestään ja havaita mikäli toimintaan heittäytyy liiaksi itsensä sekä läheisensä unohtaen.

Mikäli haluaisi auttaa, mutta kokee vaikkapa vapaaehtoistyön liian kuormittavana, auttamiseen on myös monia muita hyviä keinoja. Järjestöaktiivina puuhaaminen tai säännöllinen vapaaehtoistyö eivät välttämättä ole ainoat keinot auttaa. Auttaa voi myös kevyemmin kuten lahjoittamalla tavaraa, rahaa tai antamalla muutamia tunteja silloin tällöin omien läheistensä auttamiseen. Joskus tuttavalta voi vain kysyä mitä kuuluu ja jo tämä saattaa olla toiselle ihmiselle tärkeä teko. Paitsi avun kohteet kiittävät, myös auttajan oma mieli virkistyy.. tutkitusti. Auttamisesta saatavasta hyvästä mielestä ei kannata siis potea huonoa omatuntoa, päinvastoin. Itsestään huolta pitävä ja tiedostava auttaja on lottovoitto myös omalle yhteisölleen.

Lähde: Mari Manninen, Hyvät aikeet, Atena 2020.

Haluatko auttaa helposti? Hyväntekijän kannattaa vilkaista Lahjoittamon monipuoliset keräyskohteet.