Lahjoita

Minimilahjoitus {{ minimum }}€

Lahjoita

{{ cartmessage.amount }}€ kohteelle "{{ cartmessage.fund }}" lisätty lahjoituslippaaseen.

Siirry maksamaan

Oppaat

Liikehäiriösairauksien liitto

Voimassa

toistaiseksi

Liikehäiriösairauksien liitto tuottaa potilasoppaita ja muuta jaettavaa materiaalia, joita lääkärit ja hoitajat voivat antaa vastaanotoillaan potilailleen. Niissä on yksityiskohtaista tietoa sairaudesta sekä perheiden tarvitsemaa tietoa sen vaikutuksista arkeen. Moniammatillisesti laaditut oppaat täydentävät terveydenhoidosta saatavaa tietoa ja ohjaavat tukipalveluiden piiriin. Myös ammattilaiset saavat niistä tietoa sairauksien erityispiirteistä. Saaduilla varoilla päivitetään olemassa olevia oppaita ja tehdään uusia.

Keräyksen tavoitteet

Tavoitteenamme on kerätä varoja, joilla katetaan olemassa olevien oppaiden päivittämiseen ja ylläpitämiseen vaadittavia kuluja. Parhaillaan päivityksen alla on Epätyypilliset parkinsonismit –opas ja tarvetta on myös mm. Pitkään Parkinsonin tautia sairastaneen -oppaan uusintapainokselle. Lisäksi tavoitteenamme on saada kaksi yhteistä uutta opasta kaikille liikehäiriösairaille, joista toinen tukisi sairastavien työelämässä pärjäämistä ja toinen itsenäistä arkiselviytymistä.

Mihin lahjoittajan euro menee

Saaduilla varoilla katetaan oppaiden tekemiseen tarvittavia kuluja. Kuluja syntyy eri alojen ammattilaisten, kuten neurologin, psykologin ja sosiaalityöntekijän asiantuntija- ja kirjoituspalkkioista. Sen lisäksi oppaiden kirjoitus- ja toimitustyössä hyödynnetään Liikehäiriösiarauksien liitto ry:n oman henkilökunnan osaamista ja työpanosta, joka on laskettu mukaan kuluihin. Kuluja syntyy niin ikään oppaiden suunnittelu- ja taittotyöstä, niiden painattamisesta sekä jakelusta. Yhden oppaan kirjoitus, toimitus, taitto ja painatus kaikkine yllämainittuine kuluineen maksaa noin 6000 euroa. Tyypillinen ensipainosmäärä on 2000 kappaletta, jolloin yhdelle jaettavalle opaskirjaselle tulee hintaa noin 3 euroa. Oppaat ovat sairastaville ja heidän läheisilleen maksuttomia ja niitä toimitetaan vuosittain liikehäiriötä sairastaville, läheisille ja ammattihenkilöstölle.