Liikehäiriösairauksien liitto

www.liikehairio.fi

Toiminta-alue

Koko Suomi

Perustettu

1984

Kokoluokka

Keskisuuri

Liikehäiriösairauksien liitto

Liikehäiriösairauksien liitto on valtakunnallinen liikehäiriösairaiden ja heidän läheistensä etujärjestö. Liitto toimii Parkinsonin tautia, essentiaalista vapinaa, dystoniaa, Huntingtonin tautia, epätyypillisiä parkinsonismi-sairauksia ja muita liikehäiriösairauksia sairastavien ja heidän läheistensä hyväksi. Liittoon kuuluu 23 jäsenyhdistystä ja jäseniä yhdistyksissä on noin 7500. Yhdistysten alla toimii 85 kerhoa ja vertaistukiryhmää. Teemme työtä jäsenyhdistysten ja vapaaehtoisten kanssa.

Keskeiset toimintamuodot

  • kursseja ja tietopäiviä liikehäiriösairaille ja läheisille
  • maksuttomat neuvonta- ja tukipalvelut
  • Hermolla -liikehäiriösairauksien erikoislehti, oppaat, kotisivu
  • soveltavaa liikuntatoimintaa
  • harvinaistoimintaa
  • teemme näkyväksi liikehäiriösairaiden ja läheisten palvelu- ja tukitarpeet

Päämäärämme

Väestön ikääntyessä liikehäiriösairaiden määrä kasvaa. Kaikilla sairastavilla pitää olla tasapuoliset mahdollisuudet saada asiantuntevaa tietoa, kuntoutusta ja vertaistukea. Mielekäs tekeminen ja omahoidon tukeminen helpottaa arkea sairauden kanssa. Liikehäiriösairauksien liitossa tuetaan ja kuunnellaan! Painetut oppaat ja puhelinpalvelut ovat tärkeitä erityisesti niille ihmisille, jotka eivät saavuta digitaalisia palveluja. Lahjoittamalla autat turvaamaan neuvontapalvelut ja oppaiden saatavuuden jatkossakin.

Löydät viimeisimmän vuosikertomuksemme täältä.