Koulutus Elämään Säätiö

koulutuselamaan.fi/fi

Toiminta-alue

Koko Suomi

Perustettu

2001

Kokoluokka

Pieni

Koulutus Elämään Säätiö

Koulutus Elämään Säätiö toteuttaa 3-13-vuotiaille lapsille ja nuorille suunnattua terveyskasvatusohjelmaa, jonka keskiössä on ehkäisevä päihdetyö. Koulutus Elämään- opetusohjelma perustuu kansainväliseen Life Education ohjelmaan ja sen tavoitteena on edistää lasten ja nuorten terveitä elämäntapoja sekä ehkäistä päihteiden väärinkäyttöä. Opetuksella kannustetaan lasta tekemään terveellisiä, omaan elämään liittyviä valintoja sekä puolustamaan omaa hyvinvointiaan.

Keskeiset toimintamuodot

Toimintamme on laaja-alaista terveyskasvatusta ja ehkäisevää päihdetyötä, joka järjestetään kouluissa ja päiväkodeissa. Ohjelma on systemaattinen vuosittain etenevä kokonaisuus ja se toteutetaan tehtävään koulutettujen opettajien johdolla. Tuotamme myös opetus- ja kasvatusmateriaalia.

Päämäärämme

Lapsi saa tietoa omasta kehosta ja sen toiminnasta kiinnostavalla ja ymmärrettävällä tavalla sekä oppii tiedon pohjalta tekemään hyviä terveyteen liittyviä valintoja. Päihdekasvatuksen tavoitteena on siirtää nuorten päihdekokeilujen aloitusikää eteenpäin. Päihteistä on hyvä puhua jo ennen yläkouluikää, sillä kokeilut ovat aikaistuneet. Laajempana yhteiskunnallisena tavoitteenamme on vaikuttaa positiivisesti suomalaisten hyvinvointiin; ovathan päihteistä aiheutuneet ongelmat sekä nuorten mielenterveyden haasteet suurimpia uhkia kansanterveydellemme.