Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami

www.vsfinfami.fi

Toiminta-alue

Varsinais-Suomi

Perustettu

1984

Kokoluokka

Pieni

Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami

Tuemme omaisten ja perheiden hyvinvointia, kun perheessä tai lähipiirissä ilmenee mielenterveysongelmia tai päihdeiden väärinkäyttöä. Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry on Suomen vanhin mielenterveysomaisten yhdistys. Vertaisuus ja ammatillisuus ovat toimintamme kulmakiviä.

Keskeiset toimintamuodot

Kun läheisellä on mielenterveyden haasteita, omaiset kaipaavat tieto ja tukea. Tarjoamme omaisille maksutonta omaisneuvontaa, järjestämme ensitietopäiviä, ryhmiä ja tukihenkilöitä eri-ikäisille, vertaistukea sekä vapaaehtoistoimintaa.

Päämäärämme

Kun yksi sairastuu – monen maailma muuttuu. Mielenterveysomaisten avuntarve on lisääntynyt koronaepidemian aikana ja tavoitteemme on tavoittaa entistä paremmin eri-ikäiset avuntarvitsijat. Haluamme jatkossakin luoda mahdollisuuksia yhteisöllisyydelle, vertaisuuden kokemukseen ja yksinäisyyden vähentämiseen. Kaikki Lahjoittamon avustuskohteemme ovat sellaisia, joissa jokainen euro menee suoraan mielenterveysomaisten toiminnan tukemiseksi. Kiitos tuestasi!