Vailla vakinaista asuntoa

vvary.fi

Toiminta-alue

Koko Suomi

Perustettu

1986

Kokoluokka

Suuri

Vailla vakinaista asuntoa

Vailla vakinaista asuntoa ry vuonna 1986 asunnottomien itsensä perustama kansalaisjärjestö, joka on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Vva ry toimii asunnottomien edunvalvojana. Yhteiskunnallisella tasolla järjestö pyrkii vaikuttamaan lainsäädäntöön ja yksilötasolla auttamaan kunkin asunnottoman tilannetta. Kaiken toimintamme tavoitteena on, että jokaiselle järjestyy ihmisarvoinen asumispaikka kohtuullisessa ajassa.

Keskeiset toimintamuodot

Vva ry:n toiminta jakautuu matalan kynnyksen suoraan auttamistyöhön, asumispalveluihin ja järjestötyöhön:

  • Asunnottomien edunvalvonta
  • Osallisuuden edistäminen
  • Vaikuttamistyö asunnottomuuden vähentämiseksi
  • Asunnottomuutta kokevien neuvonta ja ohjaus palveluihin

Päämäärämme

Vva ry:n kaiken toiminnan tavoitteena on, että jokaiselle järjestyy ihmisarvoinen asumispaikka kohtuullisessa ajassa. Asunto on ihmis- ja perusoikeus eikä sen puuttumista voida hyväksyä missään olosuhteissa. Eriarvoisuus on yksi asunnottomuuden merkittävimmistä syistä. Asunnottomuuden poistamisen ehtona on eriarvoisuuden vähentäminen. Vva ry tekee töitä, jotta asunnottomuudesta puhutaan aina yhteiskunnallisena ilmiönä. Asunnottomuus on tilanne ja olosuhde, ei kenenkään ihmisen ominaisuus ja hyvin harvoin kenenkään ”oma syy” eli oma valinta.