Väestöliitto

www.vaestoliitto.fi

Toiminta-alue

Koko Suomi

Perustettu

1941

Kokoluokka

Suuri

Väestöliitto

Väestöliitto on hyvinvointialan järjestö ja ihmisoikeustoimija, jonka tehtävänä on vahvistaa hyvinvointia ja ihmisten välistä yhteyttä. Väestöliitto tarjoaa nuorille ja aikuisille matalan kynnyksen neuvontaa ja tukea erilaisissa elämäntilanteissa, jotka voivat liittyä esimerkiksi ihmissuhteisiin, seksuaalisuuteen tai perhe-elämään. Edistämme toiminnallamme yhteiskunnan lapsi- ja perheystävällisyyttä, maahan muuttaneiden osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä seksuaalioikeuksia.

Keskeiset toimintamuodot

  • Matalan kynnyksen neuvonta- ja tukipalvelut nuorille ja aikuisille, mm. Poikien Puhelin ja Perhepulma-chat
  • Perheystävällisyyttä, yhdenvertaisuutta ja seksuaalioikeuksia koskeva vaikuttamistyö
  • Syntyvyys- ja väestöntutkimus oman tutkimuslaitoksemme kautta

Päämäärämme

Unelmamme on maailma, jossa ihmiset voivat hyvin ja jossa jokaisella on ainakin yksi elämää rikastuttava ihmissuhde. Pyrimme monin keinoin edistämään ihmisten hyvinvointia, hyviä ihmissuhteita ja ihmisoikeuksia. Lasten ja nuorten tulee saada kasvaa ja kehittyä turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä. Ja jokaisen ihmisen tulee yhdenvertaisesti saada elää omannäköistään elämää sekä tietoisesti ja itsenäisesti päättää omaan seksuaalisuuteensa liittyvistä asioista. Lahjoittajana olet mukana tekemässä tästä unelmasta totta!