Pienperheyhdistys

www.pienperhe.fi

Toiminta-alue

Koko Suomi

Perustettu

1968

Kokoluokka

Keskisuuri

Pienperheyhdistys

Pienperheyhdistys on kansalaisjärjestö, jonka tarkoituksena on toimia yhden vanhemman perheiden aseman ja hyvinvoinnin parantamiseksi, edistää tasa-arvoisen lapsuuden toteutumista ja muokata yleistä mielipidettä erilaisia perhemuotoja hyväksyväksi sekä kehittää ja ylläpitää julkisia palveluja täydentäviä, lapsia ja lapsiperheitä tukevia toimintoja.

Keskeiset toimintamuodot

Yhden vanhemman perheille suunnattuja toimintoja ovat:

  • vertaistoiminta
  • vapaaehtoistoiminta
  • vaikuttamistoiminta
  • lasten harrastusten tukeminen

Päämäärämme

Lahjoituksilla tuetaan yksin lapsia kasvattavien vanhempien vertais- ja vapaaehtoistoimintaa sekä lasten harrastamista. Pienperheyhdistyksen toiminta vastaa yhteiskunnan muuttuviin olosuhteisiin. Toimintaa suunnataan erityisesti niille yhden vanhemman perheille, joissa on taloudellisia, sosiaalisia tai terveydellisiä haasteita sekä useita, eri-ikäisiä tai erityistarpeisia lapsia. Lahjoitusten avulla Pienperheyhdistys pystyy tarjoamaan apuaan yhä useammille lapsille ja vanhemmille sekä lieventämään eriarvoistumisen vaikutuksia.