Kuurojen liitto

kuurojenliitto.fi

Toiminta-alue

Koko Suomi

Perustettu

1905

Kokoluokka

Suuri

Kuurojen liitto

Kuurojen Liitto on 37 jäsenyhdistyksen valtakunnallinen keskusliitto, jonka tehtävä on turvata kuurojen ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutuminen. Puolustamme viittomakielisten oikeutta omaan äidinkieleensä ja pyrimme vahvistamaan viittomakielisten identiteettiä. Taistelemme vahvasti kuurouden perusteella tapahtuvaa syrjintää vastaan ja pyrimme viittomakielisen viestinnän ja palveluiden lisäämiseen ja vahvistamiseen.

Keskeiset toimintamuodot

  • Viittomakielisten oikeuksienvalvonta
  • Viittomakielinen palveluohjaus
  • Viittomakielinen vertaistoiminta
  • Viittomakielinen tiedotustyö
  • Viittomakielinen kulttuurituotanto
  • Vapaaehtoistoiminnan koordinointi
  • Viittomakielen sanakirjatyö ja kielineuvonta
  • Kuurojen yhdistystoiminnan tuki

Päämäärämme

Tavoitteenamme on yhteiskunta, jossa viittomakieliset ovat yhdenvertaisessa asemassa kuulevan valtaväestön kanssa. Haluamme nähdä viittomakielen elävän vahvana moniarvoisessa, monikielisessä ja monikulttuurisessa yhteiskunnassa, jossa kohtuulliset mukautukset mahdollistavat kaikille yhtäläiset mahdollisuudet opiskella, työllistyä, harrastaa ja saada tietoa ilman syrjintää.