Lahjoita

Minimilahjoitus {{ minimum }}€

Lahjoita

{{ cartmessage.amount }}€ kohteelle "{{ cartmessage.fund }}" lisätty lahjoituslippaaseen.

Siirry maksamaan

Rasismia ehkäisevät työpajat lapsille ja nuorille

Yhteiset lapsemme

Lahjoitettu

20€

Voimassa

toistaiseksi

Pientenkin lasten arjessa kiusaaminen ja rasismi on valitettavan totta. Lasten ja nuorten tunnetaitojen kehittäminen onkin aikamme haaste; empatian, ymmärryksen ja moninaisuuden kohtaamisen taidot eivät synny itsestään vaan niitä pitää harjoitella. Toiminnalliset, taidelähtöiset ja elämykselliset menetelmät vahvistavat lasten ja nuorten kykyä asettua toisen asemaan. Työpajoissa erilaiset roolit ja leikit synnyttävät empatian ja ymmärryksen kokemuksia.

Kohteen tavoitteet

Järjestämme päiväkodeissa, kouluissa ja vapaa-ajan ryhmissä toiminnallisia ja taidelähtöisiä työpajoja. Tavoitteenamme on lisätä empatiaa ja moninaisuuden arvostusta, ennaltaehkäistä rasismia ja syrjintää, antaa kasvatusalan henkilöstölle työkaluja rasismin käsittelemiseen lasten kanssa. Ole rohkea ja reilu -työpajoissa lapset voivat leikin, musiikin, draaman ja kuvataiteen avulla käsitellä vaikeitakin asioita turvallisesti ja etäännytetysti. Koulutamme ja palkkaamme työpajojen ohjaajia.

Mihin lahjoittajan euro menee