Lahjoita

Minimilahjoitus {{ minimum }}€

Lahjoita

{{ cartmessage.amount }}€ kohteelle "{{ cartmessage.fund }}" lisätty lahjoituslippaaseen.

Siirry maksamaan

Oikeuksien puolustaminen

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lahjoitettu

59€

Voimassa

toistaiseksi

Kehitysvammaiset ihmiset läheisineen joutuvat yhä useammin taistelemaan oikeuksiensa toteutumiseksi. Palveluita koskevissa päätöksissä ohitetaan usein perheiden yksilölliset tarpeet ja näkemykset. Kehitysvammaisten Tukiliitto puolustaa kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä oikeuksia ja sitä, että heidän palvelunsa toimivat. Annamme perheille tietoa ja neuvontaa, jotta he saavat keinoja puolustaa oikeuksiaan myös itse.

Kohteen tavoitteet

Annamme kehitysvammaisten ihmisten palveluihin ja oikeuksiin liittyvää lakineuvontaa. Vaadimme oikeuksien toteutumista vaikuttamalla lainsäädäntöön, päättäjiin ja viranomaisiin. Tuotamme ja jaamme tietoa, jota kehitysvammaiset ihmiset läheisineen voivat hyödyntää oikeuksiensa vaatimisessa. Järjestämme koulutuksia myös ammattilaisille. Jokainen saamamme lahjoitus käytetään tekoihin, jotta heikoimmassa asemassa olevien kehitysvammaisten ihmisten ääni tulee kuulluksi.

Mihin lahjoittajan euro menee

Tarinoita toiminnasta

"Lakineuvonnalla on erittäin suuri vaikutus erityisnuoremme palvelujen järjestymiseen. Ilman lainoppineiden antamaa tietoa olisimme tuuliajolla."

Vanhempi, palaute lakineuvonta

"Tämä lakineuvonta on meille tuki ja turva, kaunis kiitos."

Asiakas, palaute lakineuvonta

Lahjoita

Minimilahjoitus {{ minimum }}€

Lahjoita

{{ cartmessage.amount }}€ kohteelle "{{ cartmessage.fund }}" lisätty lahjoituslippaaseen.

Siirry maksamaan