Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

www.tukiliitto.fi

Toiminta-alue

Koko Suomi

Perustettu

1961

Kokoluokka

Suuri

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten Tukiliitto ja sen jäsenyhdistykset ympäri Suomen puolustavat vammaisten ihmisten ja heidän läheistensä oikeuksia. Vertaistuki ja vaikuttaminen ovat toimintamme ydin. Työmme perusta on YK:n vammaissopimus.

Kehitysvamma on vamma ymmärtämisen ja oppimisen alueella. Kutsumme mukaan kaikkia, jotka tarvitsevat samankaltaista tukea, diagnoosiin katsomatta.

Keskeiset toimintamuodot

Tarjoamme tietoa ja vertaistukea, myös selkokielellä. Järjestämme koulutusta, vapaaehtois- ja vertaistoimintaa sekä toimintavälineiden kokeilumahdollisuuksia. Tuemme harvinaisen vamman kanssa eläviä. Neuvomme oikeuksiin ja palveluihin liittyvissä asioissa. Vaikutamme lainsäädäntöön ja asenteisiin.

Päämäärämme

Rakennamme kaikkien yhteistä maailmaa, jossa: 

  • Kehitysvammaiset ja vastaavaa tukea tarvitsevat ihmiset ja heidän perheensä saavat yksilöllisten tarpeidensa mukaisen, riittävän tuen. Palveluita järjestettäessä kuullaan ihmisiä itseään.
  • YK:n vammaissopimuksen merkitys ja velvoittavuus tunnetaan kaikilla yhteiskunnan tasoilla.
  • Osallisuus ja yhdenvertaisuus toteutuvat, samoin jokaisen oikeus omiin valintoihin, kommunikaatioon, tietoon ja omaehtoiseen elämään.

Yhdenvertaisuus ei ole maailmassa valmiina, se vaatii tekoja.