Lahjoita

Minimilahjoitus {{ minimum }}€

Lahjoita

{{ cartmessage.amount }}€ kohteelle "{{ cartmessage.fund }}" lisätty lahjoituslippaaseen.

Siirry maksamaan

Tsempparistipendit oppimisvaikeuksia kokeville

Erilaisten oppijoiden liitto

Lahjoitettu

482€

Voimassa

toistaiseksi

Lahjoituksia kerätään perusopetuksessa oppimisvaikeuksia kokevien oppilaiden kannustusstipendejä varten. Stipendejä myönnetään oppilaille, jotka ovat osoittaneet erityistä yritteliäisyyttä ja sinnikkyyttä opiskelussaan. Yleinen oppimisvaikeus on lukivaikeus, joka usein huomattavasti hidastaa ja vaikeuttaa lukemaan ja kirjoittamaan oppimista. Oppimisvaikeus voi ilmetä myös esimerkiksi matematiikan, visuaalisen hahmottamisen, keskittymisen tai muistamisen vaikeutena.

Keräyksen tavoitteet

Tsempparistipendien tavoitteena on tukea ja kannustaa niitä oppilaita, joille oppiminen ja opiskelu on oppimisvaikeuden takia tavallista haastavampaa. Stipendejä ei jaeta vain oppimistulosten perusteella, vaan niillä palkitaan erityisesti ahkerasta yrittämisestä sekä omien vahvuuksien ja itselle sopivien oppimisen tapojen etsimisestä. Tavoitteena on myös nostaa esiin ja huomioida sellaista lahjakkuutta, joka ei välttämättä näy perinteisenä koulumenestyksenä ja hyvinä arvosanoina.

Mihin lahjoittajan euro menee

Tsempparistipendejä on jaettu toistaiseksi vain satunnaisesti ja vähän, alueellisten jäsenyhdistystemme toimesta. Lahjoitusten avulla haluamme luoda pysyvän, valtakunnallisen toimintamuodon, joka tukee ja kannustaa erilaisia oppijoita koulunkäynnissä. Tsempparistipendien jakaminen lahjoitusvaroista korostaa sitä, että koko yhteiskunta – eikä vain oppimisvaikeuksia kokevien edunvalvontajärjestö – haluaa kannustaa erilaisia oppijoita löytämään omat vahvuutensa ja menestymään opinnoissa. Tämän näkökohdan tuomme myös omassa viestinnässämme vahvasti esiin. Jaettavat stipendit ovat alakoululaisille 25 euron ja yläkoululaisille 50 euron suuruisia.