Erilaisten oppijoiden liitto

www.eoliitto.fi

Toiminta-alue

Koko Suomi

Perustettu

2001

Kokoluokka

Pieni

Erilaisten oppijoiden liitto

Järjestö tukee erilaisten oppijoiden yhdenvertaisuutta kaikissa ikäryhmissä. Tämä tarkoittaa oppimisen ja osallistumisen mahdollisuuksien sekä hyvinvoinnin edistämistä koulussa, opinnoissa, työssä ja arjessa. Erilaisilla oppijoilla tarkoitetaan ihmisiä, joilla on jokin oppimisvaikeus. Tavallisimpia oppimisvaikeuksia ovat lukemisen ja kirjoittamisen sekä matematiikan, hahmottamisen ja keskittymisen erityisvaikeus.

Keskeiset toimintamuodot

Erilaisten oppijoiden liitto on asiantuntija- ja kokemusasiantuntijajärjestö. Keskeisintä toimintaamme ovat ohjaus ja neuvonta, vertaistuki, kouluttaminen ja vaikuttaminen. Toteutamme myös erilaisen oppijan kohtaamiseen sekä tuen keinoihin ja oppimisen apuvälineisiin liittyviä kehittämishankkeita.

Päämäärämme

Päämäärämme on, että tulevaisuudessa erilaiset oppijat voivat kasvaa ja kehittyä yhdenvertaisina muiden kanssa, ymmärrettyinä ja hyväksyttyinä omana itsenään. Oppimisvaikeudet tunnistetaan varhain, ja erilaiset oppijat ja heidän perheensä saavat tarvitsemaansa tukea. Oppimisvaikeudet eivät muodostu esteeksi arjessa, osaamisen hankkimisessa ja työelämässä. Erilaisten oppijoiden näkökulma ymmärretään keskeiseksi osaksi oppimiseen ja koulutukseen liittyvässä päätöksenteossa sekä työelämän ja palvelujen kehittämisessä.