Uskontojen uhrien tuki UUT

www.uskontojenuhrientuki.fi

Toiminta-alue

Koko Suomi

Perustettu

1993

Kokoluokka

Pieni

Uskontojen uhrien tuki UUT

Tiiviistä uskonyhteisöstä irtautumiseen voi liittyä kriisi, jossa henkilö menettää paitsi maailmankuvansa ja identiteettinsä myös kaikki läheiset ihmiset. Tuemme tällaisiin vaikeuksiin joutuneita vertaistuen avulla, jotta ihmiset eivät jää yksin tilanteessaan. Vakavaan kriisiin joutuneilla on suuri vaara syrjäytyä ja menettää terveytensä. Esimerkiksi jo yksi terveytensä menettänyt nuori maksaa yhteiskunnalle useita miljoonia euroja. Toimintamme vähentää kärsimyksiä ja säästää yhteiskunnan varoja, koska vertaistuki auttaa toipumisessa. Teemme työtä hengellisen väkivallan lopettamiseksi.

Keskeiset toimintamuodot

  • Vertaistukitoiminta: monipuoliset kasvokkain ja netissä tapaavat ryhmät
  • Tiedotustoiminta: esiinnymme paljon uutisissa ja sosiaalisessa mediassa
  • Vaikutustoiminta: olemme yhteyksissä viranomaisiin ja käymme vuoropuhelua uskonyhteisöjen edustajien kanssa

Päämäärämme

UUT on rohkeasti kantaa ottava ja tunnettu uskonnollisten liikkeiden asiantuntija, ihmisoikeuksien puolustaja ja hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistäjä. Teemme työtä hengellisen väkivallan uhrien auttamiseksi ja tuemme vaikeuksia kohdanneita vertaistuen keinoin. Tiedotustyöllä tuomme julkisuuteen uskonyhteisöissä esiintyviä ongelmia. Pyrimme vaikuttamaan yhteiskuntaan ja uskonyhteisöihin siten, että hengelliseen väkivaltaan puututtaisiin, sitä ei hyväksyttäisi ja uhreja autettaisiin.