Turun Lähimmäispalveluyhdistys

kotikunnas.fi

Toiminta-alue

Varsinais-Suomi

Perustettu

1949

Kokoluokka

Keskisuuri

Turun Lähimmäispalveluyhdistys

Turun Lähimmäispalveluyhdistys on toiminut vuodesta 1949 ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Arvojamme ovat yhteisöllisyys, arvonanto, voimavaralähtöisyys ja rohkea uudistaminen. Toimintamme viitekehyksenä on sosiokulttuurinen vanhustyö. Tarjoamme yksilöllisiä ja vaativia kuntoutumis-, asumis-, hoiva- ja tukipalveluja ikääntyneille. Olemme aktiivinen kansalaistoimija, ja näemme vapaaehtoistoiminnan kansalaisoikeutena. Vaikutamme useilla foorumeilla arvokkaan vanhuuden puolestapuhujina.

Keskeiset toimintamuodot

  • Vapaaehtoiset toimivat ikääntyneiden ulkoilu- ja juttukavereina, ohjaavat ikääntyneiden ryhmiä, pitävät Sippe-kutsuja ja järjestävät pop up -tempauksia
  • Hankkeilla tuetaan kotona asuvia ikäihmisiä ja vähennetään yksinäisyyttä
  • Asumispalvelut
  • Kuntoutumispalvelut

Päämäärämme

  • Vähentää yksinäisyyttä, eriarvoisuutta ja osattomuutta
  • Tarjota ikääntyneille ja (ikääntyneille) vapaaehtoisille osallistumismahdollisuuksia ja edistää aktiivisen kansalaisuuden toteutumista
  • Mahdollistaa toimintaa, jossa ikääntynyt voi olla tekijä eikä vain passiivinen kokija
  • Lisätä kulttuuri- ja taide-elämyksiä ikääntyneiden arjessa ja edistää kulttuurin saavutettavuutta
  • Löytää merkityksellisyyttä elämään: vapaaehtoistoiminta tarjoaa vaikeaan tilanteeseen (esim. leskeytyminen) iloa ja uutta sisältöä elämään.