Tukilinja-säätiö

tukilinja.fi

Toiminta-alue

Koko Suomi

Perustettu

1996

Kokoluokka

Keskisuuri

Tukilinja-säätiö

Säätiön tarkoituksena on vammaisten ja pitkäaikaisesti toimintarajoitteisten henkilöiden yhdenvertaisuuden ja tasavertaisten toimintamahdollisuuksien edistäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö jakaa apurahoja yksityishenkilöille ja yhteisöille. Apurahat on tarkoitettu edistämään apurahan saajan koulunkäyntiä, opiskelua, työllistymistä ja harrastamista. Niillä voidaan tukea myös muuta itsenäistä ja aktiivista toimintaa, joka edistää osallisuutta yhteiskunnassa.

Keskeiset toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Tukilinja-säätiö:

  • Myöntää apurahoja
  • Harjoittaa varainhankintaa esimerkiksi vastaanottamalla lahjoituksia ja toimeenpanemalla keräyksiä
  • Varainhankintaa ja yhteiskuntaan vaikuttamista tukee myös vammaisalan erityisaikakauslehti Tukilinjan julkaiseminen

Päämäärämme

Tukilinjan tavoitteena on omaan varainhankintaan pohjaavalla toiminnallaan tukea toimintarajoitteisten ihmisten yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Apurahat suunnataan pääsääntöisesti vähävaraisille, Suomessa pysyvästi asuville yksityishenkilöille, joiden fyysinen tai psyykkinen toimintarajoite vaikeuttaa arjessa toimimista. Liikunta- tai aistivamman ohella tällaisen rajoitteen voi aiheuttaa pitkäaikaissairaus, mielenterveysongelma tai neurologinen poikkeavuus. Heitä voidaan tukea myös pienten vammaisalan yhteisöjen toimintaa tukemalla.