Siskot ja Simot

www.siskotjasimot.fi

Toiminta-alue

Koko Suomi

Perustettu

2013

Kokoluokka

Pieni

Siskot ja Simot

Siskot ja Simot ry on luovan välittämisen yhteisö, joka järjestää Välittämisen keikkoja ikäihmisten ilahduttamiseksi. Yhteisö tarjoaa osallistumisen mahdollisuuksia kaikille ja toimii yhteistyössä monien eri toimijoiden kanssa. Pyrimme saamaan aikaiseksi ylisukupolvisia kohtaamisia, joten toimintaan ovat tervetulleita kaiken ikäiset. Hauskuus ei ole haitta vapaaehtoishommissa!

Keskeiset toimintamuodot

  • Toimimme ystävinä ja vertaisina ikäihmisille
  • Kohtaamme ikäihmisiä mm. ulkoilun, mummodiskossa tanssimisen ja konserteissa käymisen parissa
  • Järjestämme luovasti etäkohtaamisia mm. leipomistalkoiden ja kirjeenvaihdon merkeissä
  • Tarjoamme mahdollisuuksia kokeilla ja osallistua vapaaehtoistoimintaan

Päämäärämme

Siskojen ja Simojen päämääränä on ehkäistä ikääntyneiden yksinäisyyttä ja lisätä heidän osallisuuttaan. Tavoitteena on luoda välittämisen kansanliike, joka saa aikaan yhteisöllisyyttä, iloa ja onnen hetkiä. Yhteisö pyrkii edistämään ikäihmisten sosiaalista hyvinvointia ja merkityksellisyyden tunnetta ylisukupolvisilla kohtaamisilla. Lahjoitusten avulla pystymme kattamaan toiminnasta koituvia kustannuksia sekä muotoilemaan Välittämisen keikkoja yhä paremmin ikäihmisten tarpeita vastaavaksi.