Parkinsonliitto

www.parkinson.fi

Toiminta-alue

Koko Suomi

Perustettu

1984

Kokoluokka

Keskisuuri

Parkinsonliitto

Parkinsonliitto ry on valtakunnallinen liikehäiriösairaiden ja heidän läheistensä etujärjestö. Liitto toimii Parkinsonin tautia, essentiaalista vapinaa, dystoniaa, Huntingtonin tautia, epätyypillisiä parkinsonismi-sairauksia ja muita liikehäiriösairauksia sairastavien ja heidän läheistensä hyväksi. Parkinsonliittoon kuuluu 23 jäsenyhdistystä ja jäseniä yhdistyksissä on yhteensä 7500. Yhdistysten alla toimii noin 100 kerhoa ja vertaistukiryhmää. Teemme työtä tiiviissä yhteistyössä jäsenyhdistysten ja vapaaehtoisten kanssa.

Keskeiset toimintamuodot

  • Kursseja ja tietopäiviä liikehäiriösairaille ja läheisille
  • Toimintaa ja tietoa myös harvinaista liikehäiriösairautta sairastavalle
  • Maksuttomat neuvonta- ja tukipalvelut
  • Hermolla -liikehäiriösairauksien erikoislehti
  • Soveltavaa liikuntatoimintaa
  • Liikehäiriösairaiden ja läheisten palvelu- ja tukitarpeiden näkyväksi tekeminen

Päämäärämme

Väestön ikääntyessä liikehäiriösairaiden määrä kasvaa. Kaikilla sairastavilla pitää olla tasapuoliset mahdollisuudet saada asiantuntevaa tietoa, kuntoutusta ja vertaistukea. Mielekäs tekeminen ja omahoidon tukeminen helpottaa arkea sairauden kanssa. Parkinsonliitossa tuetaan ja kuunnellaan! Painetut oppaat ja puhelinpalvelut ovat tärkeitä erityisesti niille ihmisille, jotka eivät saavuta digitaalisia palveluja. Lahjoittamalla autat turvaamaan neuvontapalvelut ja oppaiden saatavuuden jatkossakin.