Nyyti

www.nyyti.fi

Toiminta-alue

Koko Suomi

Perustettu

1984

Kokoluokka

Keskisuuri

Nyyti

Huomisen hyvinvointia rakennetaan tänään. Me Nyytissä edistämme opiskelijoiden mielenterveyttä ja opiskelukykyä valtakunnallisesti. Tarjoamme opiskelijoille ja opiskeluyhteisöille tietoa, tukea ja vertaistoimintaa mielen hyvinvointiin ja opinnoissa jaksamiseen. Toiminnassamme yhdistyvät vapaaehtois- ja asiantuntijatoiminta. Koulutamme vapaaehtoisemme toimimaan verkossa vertaisohjaajina ja tuottamaan sisältöjä Nyytin verkkoon ja some-kanaviin.

Keskeiset toimintamuodot

Tarjoamme opiskelijoille tietoa ja keinoja omasta mielenterveydestä huolehtimiseen, osallistavia kampanjoita, vertaistuellista ryhmämuotoista toimintaa verkossa sekä osallistumismahdollisuuksia vapaaehtoistoimintaan. Vahvistamme opiskeluyhteisöjen mielenterveyden edistämisen osaamista kouluttamalla ja verkostoyhteistyön kautta.

Päämäärämme

Päämäärämme on, että opiskelijoiden tietoisuus ja valmiudet oman mielenterveyden ja opiskelukyvyn ylläpitämiseen vahvistuvat ja jaksamiseen liittyvät vaikeudet vähenevät. Tavoittelemme sitä, että opiskeluyhteisöt tukevat yhteisöllisyyttä ja rakentavat välittämisen ja myötätunnon kulttuuria, jossa yksinäisyyden kokemukset vähenevät. Pyrimme siihen, että opiskelijoiden mielenterveys nähdään kestävän yhteiskunnan peruspilarina, että jokaisen opiskelijan mielenterveyttä arvostetaan ja tuetaan eikä ketään jätetä yksin. Työskentelemme sen eteen, että mielenterveysongelmiin liittyvä stigma vähenee.