MIELI Suomen Mielenterveys

mieli.fi/fi

Toiminta-alue

Koko Suomi

Perustettu

1897

Kokoluokka

Suuri

MIELI Suomen Mielenterveys

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n perustehtävä on mielenterveyden edistäminen ja ongelmien ehkäisy. Yhdistys puolustaa kaikkien yhtäläistä oikeutta hyvään mielenterveyteen ja rakentaa osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä edistää välittämisen kulttuuria. MIELI ry toimii ihmisoikeuksien ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden puolesta Suomessa ja kansainvälisesti tarjoten apua elämän kriiseissä ja tukien erityisesti heikoimmassa asemassa olevien mielenterveyttä ja hyvinvointia.

Keskeiset toimintamuodot

  • Maksutonta keskusteluapua ja tukea vaikeissa elämäntilanteissa
  • Tietoa ja koulutusta mielen hyvinvoinnin ja ammatillisen kehittymisen tueksi
  • Vapaaehtoistyötä ja yhteisöllisyyttä sekä keinoja heikoimmassa asemassa olevien tukemiseen
  • Yhteiskunnallista vaikuttamista

Päämäärämme

  • Puolustamme kaikkien yhtäläistä oikeutta hyvään mielenterveyteen
  • Rakennamme osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä edistämme välittämisen kulttuuria
  • Kannustamme aktiivisuuteen yhteiskunnassa
  • Toimimme ihmisoikeuksien ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden puolesta Suomessa ja kansainvälisesti
  • Tarjoamme apua elämän kriiseissä ja tuemme erityisesti heikoimmassa asemassa olevien mielenterveyttä ja hyvinvointia