Lapsettomien yhdistys Simpukka

www.simpukka.info

Toiminta-alue

Koko Suomi

Perustettu

1988

Kokoluokka

Pieni

Lapsettomien yhdistys Simpukka

Joka viides hedelmällisessä iässä oleva suomalainen kohtaa tahattoman lapsettomuuden. Syyt ovat moninaiset. Joskus lääketieteellistä syytä ei saada selville. Elämäntilannelapsettomuuden taustalla on esimerkiksi kumppanin puute tai eriävä toive. Moni tahattoman lapsettomuuden kohtaava käy läpi kriisin. Tavoitteena on, että Suomessa jokainen tahattoman lapsettomuuden kohtaava saa apua. Hyvinvointia edistetään tarjoamalla vertaistukea, vaikuttamalla lapsettomien asemaan ja tarjoamalla tietoa.

Keskeiset toimintamuodot

Simpukka edistää lapsettomuustietoisuutta mm. tuottamalla tietoa järjestön lehteen, verkkosivuille ja oppaisiin. Helminauha-hanke tuottaa tietoa lahjasoluteemoista. Keskeistä toimintaa ovat vertaistuki, ammattilaisyhteistyö ja tapahtumat, mm. Simpukka-viikko, Lapsettomien lauantai ja Miesten viikko.

Päämäärämme

Suomessa tunnistetaan tahattoman lapsettomuuden yleisyys ja sen vaikutukset yhteiskunnassa, perheissä ja yksilötasolla. Tahattomasti lapsettomat kokevat olevansa tasa-arvoisia yhteiskunnan jäseniä. Hedelmöityshoitojen laadun ja saatavuuden suhteen vallitsee yhdenvertaisuus. Sijaissynnytykseen tähtäävät hoidot ovat sallittuja.