Kuuloliitto

www.kuuloliitto.fi

Toiminta-alue

Koko Suomi

Perustettu

1930

Kokoluokka

Suuri

Kuuloliitto

Kuuloliitto on huonokuuloisten ja kuuroutuneiden valtakunnallinen järjestö. Toimintamme on suunnattu kaiken ikäisille – myös tinnittäjille, kuuroutuneille, sisäkorvaistutetta käyttäville ja harvinaisille kuulovammaryhmille.

Keskeiset toimintamuodot

Kuuloliitto jäsenyhdistyksineen tarjoaa monipuolista toimintaa: vertaistapaamisia ja -viikonloppuja, kuulokursseja, lasten ja nuorten leirejä sekä etätapaamisia, webinaareja ja koulutuksia vaihtuvin sisällöin.

Päämäärämme

Toiminnan päämääränä on yhteiskunta, joka on kuulovammaiselle esteetön ja saavutettava. Tällaisessa yhteiskunnassa kuulovammaisilla on muiden kansalaisten kanssa yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistumiseen, työntekoon, harrastuksiin, kulttuuriin ja opiskeluun. Se edellyttää hyvää kuunteluympäristöä, esteetöntä viestintää sekä laadukkaita kuulonkuntoutuksen palveluja ja apuvälineitä. Kuuloliitto tekee myös ennaltaehkäisevää työtä, jotta vapaa-ajan melusta ei aiheutuisi kuulovammoja. Kuulonsuojelutoiminnalla pyritään tavoittamaan erityisesti nuoria, jotta heillä olisi tietoa ja halua suojata kuuloaan.