Käpy Lapsikuolemaperheet

kapy.fi

Toiminta-alue

Koko Suomi

Perustettu

1991

Kokoluokka

Pieni

Käpy Lapsikuolemaperheet

Vuosittain noin 900 perhettä menettää alle 30-vuotiaan lapsensa. Käpy ry on ainut taho Suomessa, jonka ydintehtävänä on järjestää vertaistukea lapsen kuoleman kokeneille ja parantaa valtakunnallisesti lapsikuolemaperheiden hyvinvointia. Vertaistukea on saatavilla ensisijaisesti vanhemmille ja perheille, joiden lapsi on kuollut raskauden myöhäisessä vaiheessa, vauvana, lapsuudessa, nuorena tai nuorena aikuisena.

Keskeiset toimintamuodot

Yhdistys järjestää vertaistukiryhmiä, vertaistukiviikonloppuja, vertaistapaamisia ja verkkovertaistukea sekä välittää tukihenkilöitä lapsen menettäneille perheille. Vertaistukiryhmien ohjaajat ja tukihenkilöt ovat koulutettuja vapaaehtoisia, itsekin lapsensa menettäneitä vanhempia.

Päämäärämme

Käpy ry:n toiminnan tarkoituksena on tukea lapsen kuoleman kokeneita perheitä. Toiminta edesauttaa perheiden hyvinvointia ja tarjoaa selviytymiskeinoja suruun. Kolme tärkeintä arvoamme ovat kuolleen lapsen arvostus, yksilöllisen surun kunnioitus sekä toivo ja usko tulevaisuuteen. Toimintamme perustuu vertaistukeen ja yhdistys kouluttaa vapaaehtoisia monipuolisesti erilaisiin ja uudistuviin vertaistoiminnan tehtäviin. Koulutettujen kokemusasiantuntijoiden avulla Käpy ry lisää myös ammattilaisten osaamista lapsen kuoleman kokeneiden perheiden kohtaamisessa .